Selvhjelpsarbeidet inn i 2017

Selvhjelpsarbeidet inn i 2017

Sist endret:

Selvhjelp Norge fortsetter i 2017 sitt arbeid som kompetansesenter med å spre informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp. Vi skal selvsagt følge opp visjonen og målene i Nasjonal plan for selvhjelp og i oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet trekkes det frem fire områder som skal ha spesiell fokus i år: unge, eldre, frivilligheten og høgskoler.

Unge og unge voksne

Selvhjelp Norge skal videreføre satsningen (som vi startet i 2016) knyttet til psykisk helse blant unge og unge voksne i tråd med nasjonale strategier og føringer. Selvhjelp Norge utarbeidet i 2016 en brosjyre som ble sendt til alle landets videregående skoler og helsestasjoner for unge. Dette følger vi opp i 2017 med gjentatt kontakt. Vi setter også i gang et utviklingsprosjekt i Vestfold for å samle mer kunnskap om hvordan vi kan nå fram til målgruppen 16-30 år. Det er mange aktører som jobber rundt denne aldersgruppen. Vi håper at disse skal bidra til å spre kunnskap om selvorganisert selvhjelp for å forebygge problemer og fremme psykisk helse hos ungdom.

Eldre

Selvhjelp Norge skal fremme selvhjelp som et verktøy for eldre til å møte livs- og psykiske helseutfordringer. Også dette ble startet opp i fjor med en brosjyre om selvhjelp tilpasset målgruppen. Det jobbes videre med å nå bedre frem med informasjon om selvhjelp til eldre, til tjenesteytere og andre som er i kontakt med eldre.

Frivillig sektor

Frivillig sektor, og spesielt pasient -og brukerorganisasjoner, har mange tilbud til personer med sykdom eller funksjonsnedsettelse, og deres pårørende. Dette er alt fra møteplasser, informasjonsmøter, likepersontilbud m.m. Gjennom våre 10 år som kompetansesenter har vi hatt kontakt med en rekke frivillige organisasjoner som har satt i gang selvhjelpsgrupper. Vi vil i 2017 intensivere kontakten med frivillige pasient- og brukerorganisasjoner for at de skal få kunnskap om den muligheten som ligger i selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

Studenter ved høyskoler og universiteter

Selvhjelp Norge har gjennom flere år tilbudt å undervise studenter om selvorganisert selvhjelp. En rekke høyskoler har takket ja til dette, og vi vil også i 2017 fortsette å undervise studenter i helse- og sosialfag ved høgskoler og universiteter.

Mange av dere som mottar dette nyhetsbrevet vil bli kontaktet av oss i 2017. Men du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om arbeidet vi driver.