Selvhjelp Norge på Arendalsuka

Selvhjelp Norge på Arendalsuka

Sist endret:

Arendalsuka er nylig avsluttet. Selvhjelp Norge deltok på ulike arrangementer og fikk bekreftet at selvhjelpsforståelse og selvhjelpsarbeid er svært viktig i lokalt folkehelsearbeid.

Selvhjelpsarbeid viktig i innsats for folkehelsa

Vi som deltok på Arendals uka fikk presentert beskrivelser av utenforskap, konsekvenser av sårbare relasjoner, mangler i rehabilitering og ettervern som eksempler på noen områder å ta tak i.

Gjennom forskning og erfaringer vet vi at selvhjelpsforståelse og selvhjelpsarbeid har helsefremmende effekt, og er et viktig supplement til de offentlige tjenestene. Selvhjelpsarbeid handler ikke om å få problemer og sykdom til å bli borte, men om hvordan hver og en kan lære seg å leve best mulig med det som oppleves vanskelig. Dette gjør selvhjelpsarbeid viktig i det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeidet.

Selvhjelp og håndtering av livet

Selvhjelp Norge på Arendalsuka

Under Arendalsuka var Selvhjelp Norge blant annet på et arrangement i regi av Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), der helseminister Bent Høie deltok i en debatt om rusavhengighet. Helseministeren uttalte at det for en del vil handle om å erkjenne at det ikke alltid er mulig å kvitte seg med det problematiske, men at man må lære seg å håndtere det best mulig. Det er dette selvhjelp handler om, å lære seg å leve med sin egen livssituasjon og å gjøre mulige endringer for en bedre hverdag. En måte å gjøre dette på er i et felleskap som i en selvorganisert selvhjelpsgruppe, sammen med andre som også strever. Dette er grupper som bidrar til læring og styrking for bedre å mestre hverdagen.

Formidling av kunnskap

Selvhjelp Norge har et nasjonalt ansvar for å bidra med formidling av erfaringskompetanse, dele selvhjelpsverktøy, stimulere til etablering av selvhjelpsarenaer og deltakelse i selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Dette gjør vi i samarbeid med sentrale aktører, kompetansemiljøer i det offentlige og i frivilligheten.

Medvirkning og deltakelse

På Arendals uka fikk vi en viktig påminnelse fra ungdom som selv er berørt. Budskapet deres til folk i forvaltning og ulike tilbud var å sikre medvirkning og deltakelse fra dem det gjelder i utvikling av tiltak og muligheter. Selvorganiserte selvhjelpsgrupper har dette som fundament. Selvorganiserte selvhjelpsgrupper drives av folk som sliter med forskjellige problemer og de møtes i et fellesskap basert på gjensidighet, motivasjon for endring og med ønske om å ta ansvar for sin egen helse.

Mange muligheter til å bidra

Arendalsuka presenterte mange aktiviteter, muligheter, og organisasjoner der mennesker kan delta, enten vi ønsker å bidra som frivillig ressurs for andre og slik også styrke deg selv, eller er i en livssituasjon med behov for et fellesskap med andre mennesker for å lære mer og styrke oss selv på den måten. Mange organisasjoner har medlemmer og deltakere i sitt miljø som jobber ut fra selvhjelpsforståelse med egenkraftmobilisering og livsmestring som mål. Det som kom tydelig frem gjennom uka er at det fortsatt er en god del som faller utenfor, som sliter hardt for å håndtere livet.

Fremover vil vi i Selvhjelp Norge fortsette med å jobbe målrettet for å nå ut med selvhjelpskunnskap til ungdom og voksne. Dette skal vi gjøre blant annet i tett samarbeid med engasjerte folk i kommuner og i frivilligheten. Ønsker du samarbeid så ta gjerne kontakt.