Selvhjelp Norge ønsker deg en god jul!

Selvhjelp Norge ønsker deg en god jul!

Sist endret:

Et år nærmer seg slutten. Dette har vært året hvor Selvhjelp Norge har rundet 10 år som kompetansesenter. I disse årene har vi spredd kunnskap om selvorganisert selvhjelp til Norges befolkning på oppdrag for Helsedirektoratet. Vi markerte de ti årene med en stor jubileumskonferanse i oktober. En dag hvor de nærmere 200 deltakerne fikk se bredden i selvhjelpsarbeidet. Bent Høie sa i hilsningen til konferansen: "Helse handler om å håndtere det livet utsetter oss for." Det er jo nettopp det selvhjelp handler om: Å skaffe seg mot og ork, samt verktøy til bedre å håndtere livets opp- og nedturer.

Selvhjelp er aktuelt, mer enn noen gang, og er en viktig mulighet for mennesker til å gripe fatt i livet og jobbe med problemene. Det er et stort fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i samfunnet, og selvhjelp er et bidrag i dette. God psykisk helse er en viktig del av, og en forutsetning for, et godt liv. Selvorganisert selvhjelp tar utgangspunkt i menneskets iboende ressurser. Disse ressursene, sammen med våre erfaringer, er grunnlaget for arbeidet i selvhjelpsgruppene. Erfaringer fra mange som i årenes løp har gått i selvhjelpsgrupper viser tydelig at det å jobbe med egne problemer i felleskap med andre, gir større mestring og en bedre hverdag. Forskning støtter også opp om dette.

I arbeidet vårt er vi helt avhengig av støttespillere og samarbeidspartnere i kommunene, i lokalsamfunnene og i frivillige organisasjoner. Vi er avhengig av dere alle for å nå visjonen Helsedirektoratet har satt for selvhjelpsarbeidet: Alle i Norge skal vite om selvorganisert selvhjelp og kunne ta kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår.

Selvhjelp Norge ønsker deg en god jul!

Vi sender med dette en stor takk til alle som har bidratt med å spre kunnskapen om selvorganisert selvhjelp videre i 2016, til alle som har deltatt på våre møter, seminarer og konferanser og ikke minst til kontaktpunktene og dere som har satt i gang grupper!

Med ønsker om en riktig god jul og godt samarbeid i 2017!
Vibeke Johnsen - leder for Selvhjelp Norge