Selvhjelp - Om å ta tak i eget liv sammen med andre

Selvhjelp - Om å ta tak i eget liv sammen med andre

Sist endret:

Utfordringene velferdsstaten står overfor kan ikke alene møtes ved å gjøre mer av det som er gjort før. Ikke alt kan eller skal løses gjennom offentlige tjenester. Boka er skrevet av Solbjørg Talseth og Eli Vogt Godager og utgitt på Z-forlag.

Forfattere av boken er Eli Vogt Godager og Solbjørg Talseth. I bokas innledning står det: "Det grunnleggende som har skjedd i norsk selvhjelpsarbeid er utviklingen fra å oppfatte ulike livsproblemer som sykdom - som noe man, vi, du og jeg, skal kvitte oss med - til å se på de livsproblemene mennesker sliter med som sunne og normale reaksjoner på opplevelser og tilstander som er en naturlig konsekvens av det å leve, eller ekstraordinære hendelser vi blir utsatt for."

Boka beskriver hvordan den enkelte kan ta ansvar for egen livssituasjon og utvikle mestring og evne til egenomsorg. Du tar i bruk egne ressurser og din egen kunnskap om problemer i livet. Det gir mulighet til å finne ressurser som tidligere ikke er utnyttet og kan gi positive og overraskende resultater.

Selvhjelpsarbeidet er et supplement og en selvstendig mulighet og Norge er et foregangsland på området. Boka trekker opp det historiske bildet av utviklingen på området og beskriver hvordan arbeidet etter hvert har fått gehør og forankring i det politiske landskapet og ses på som en naturlig del av folkehelsearbeidet fremover.

 

Jeg finner det dere skriver om i boka interessant og til stor hjelp - både i jobbsammenheng og privat. Selvhjelp er et begrep jeg ikke kan si jeg tidligere har brukt aktivt, men etter å ha leste boken, er mye mer bevisst på. Hjelp til selvhjelp er del av jobben min, men jeg har kanskje ikke tenkt så mye over det før - utført det ubevisst. Nå tenker jeg mer over metoder, går tilbake til samtaler og evaluerer det jeg har sagt og gjort. Tusen takk for bevisstgjøring!

leser av boka Anine Nordal, september 2013

Om forfatterne

Eli Vogt Godager (f. 1963) har over mange år drevet et mangfoldig formidlingsarbeid om selvorganisert selvhjelp i ulike miljøer og sammenhenger. Hun er ansatt i kompetansesenteret Selvhjelp Norge.

Solbjørg Talseth (f. 1949) har omfattende erfaring fra og arbeid med selvorganisert selvhjelp fra både offentlig, privat og frivillig sektor. Hun er daglig leder av kompetansesenteret Selvhjelp Norge og stiftelsen Norsk selvhjelpsforum.