Rekordoppslutning om Verdensdagen 2017

Rekordoppslutning om Verdensdagen 2017

Sist endret:

Idet oktober renner ut av kalenderen melder Verdensdagen for psykisk helse at det har det vært avholdt 1100 registrerte markeringer denne høsten. Selvhjelp Norge har vært representert ved noen av disse.

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse - vi har alle en psykisk helse.

Kilde: www.verdensdagen.no

 

Selvhjelpsseminar - Nedre Romerike

I samarbeid med Lørenskog, Rælingen og Skedsmo frivilligsentral arrangerte Selvhjelp Norges distriktskontor for Oslo, Akershus og Østfold seminar om selvorganisert selvhjelp på Lillestrøm 9. oktober med tittelen "Nytten av selvhjelp - ekspert i eget liv".

Kjersti Tandberg og Mette Smedstad forteller om engasjerte folk fra kommunene Rælingen, Skedsmo og Lørenskog som fikk høre om betydningen av selvhjelp, både fra Angstringen, Selvhjelp Norge og fra Runar Fjellhaug – tidligere deltaker i selvhjelpsgruppe. Ordfører i Rælingen Øivind Sand, bidro med "Sin selvhjelpshistorie". De 35 som deltok på seminaret, var ansatte i kommunene og folk med egne erfaringer fra selvhjelpsarbeid. Marte Wulff, artist og låtskriver, deltok og bidro med musikalsk innslag.

Rekordoppslutning om Verdensdagen 2017
Skedsmo frivilligsentral, Trine Dehli Cleve

Fellesarrangement i Trondheim

Rekordoppslutning om Verdensdagen 2017
Nederst t.v.: Jo Sverre Sande, nederst t.h.: Kathrine Rømmen og Børge Pedersen

Jan Helge M. Øvrehus, leder for Selvhjelp Norges distriktskontor for Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag melder om en fantastisk markering av Verdensdagen for psykisk helse arrangert av nettverket for selvhjelp i Trondheim.

Etter stor innsats fra alle parter ble markeringen av verdensdagen en kald og hustrig lørdag i oktober, både større, bedre besøkt og med enda flere deltagende organisasjoner enn i fjor.

- Med stort telt, strålende underholdning og appeller fra scenen, bålpanne, presentasjon/utstilling av strikkeprosjektet ‘Ventetid’ og kunstprosjekt med mulighet for barna til å sette sitt preg på dagen synes vi selv at dette ble en stor suksess, sier Jan Helge.

Organisasjonene i nettverket: LINK Trondheim, Angstringen Trondheim, Mental Helse Trondheim, Vårres Brukerstyrte Senter, Selvhjelp Norge, ADHD Norge, Autismeforeningen Trondheim, Trondheim Røde Kors, ROS, Bipolarforeningen, POWER-På rett vei, Foreningen LEVE, Bymisjonen Trondheim, FFO og Batteriet Trondheim.

Inspirasjonsdag og markering på videregående skole i Tønsberg

Distriktskontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark deltok på inspirasjonsdagen i Tønsberg der flere lokale arrangement startet sin planlegging. Vi var med og påvirket slik at selvhjelpen kom inn som en integrert del av de ulike markeringene, blant annet på videregående skoler.

10. oktober deltok distriktskontoret ved markeringen av Verdensdagen på Greveskogen videregående skole i Tønsberg. - Arrangementet foregikk i storefri og ga elevene mulighet til å snakke med oss og ta med seg brosjyremateriell, forteller Liv-Eli Rødland.

Noe å glede seg over i Songdalen kommune

Enhet for livsmestring i kommunen markerte verdensdagen med et arrangement på Menighetshuset. Ordfører Johnny Greibesland åpnet arrangementet.

Rekordoppslutning om Verdensdagen 2017
Ordfører Johnny Greibesland, foto: Songdalen kommune

Greibesland fortalte at Verensdagens tema traff ham sterkt og at han selv har opplevd hvor viktig dette er. - Noe å glede seg over eller se frem til er viktig for oss alle, understreket han.

Ruth Føreland i enhet for livsmestring har stor tro på selvhjelpsgrupper og har selv startet opp to. To deltagere fra en av gruppene fortalte om sine erfaringer, hvorfor de valgte å gå i gruppe og hvordan de ble kjent med muligheten.

Kari K. Kastmann fra distriktskontoret for Rogaland, Aust- og Vest-Agder holdt innlegg om selvorganisert selvhjelp og oppstart av selvhjelpsgrupper.

Om arbeid og psykisk helse i Bergen

18. oktober deltok distriktskontoret for Hordaland, Sogn og Fjordane på seminar arrangert av Bergen næringsråd og NAV arbeidslivssenter Hordaland. Som en del av seminaret var en panelsamtale mellom Per Rune Henriksen, Siv Høgtun og Eli Berland, alle profilerte toppolitikere som plutselig ble arbeidssøkende. De tre opplevde en periode å stå utenfor arbeidslivet, og at det å være i politikken hadde endret mulighetene: det ble vanskelig å komme i "vanlig" jobb igjen.