Ny brosjyre rettet mot unge mennesker

Ny brosjyre rettet mot unge mennesker

Sist endret:

Det har vært mye fokus den senere tid på at deler av ungdommen sliter med å mestre hverdagen. Også for unge mennesker går livet i bølgedaler og er av og til veldig uoversiktlig. Stress og press er hverdagen for mange. Denne brosjyren presenterer ett verktøy for å få litt oversikt over kaoset.

Selvhjelp Norge har som en del av oppdraget for 2016 å fokusere på den yngre delen av befolkningen. Vi har laget en brosjyre som i disse dager er på vei til videregående skoler og helsestasjoner for ungdom i hele landet. Brosjyren byr på et verktøy som kan hjelpe til med å dele opp og sortere problemene slik at det bedre går an å forholde seg til dem, og gjøre en innsats for å få det bedre. Vi vet at mange kan få tilgang til å ta i bruk egne ressurser på denne måten.

Brosjyren følges av en egen temaside: selvhjelp.no/ung som utdyper temaet og gir informasjon om andre ressurser.

Last ned eller bestill brosjyren her.