Nasjonal satsing på selvhjelp

Nasjonal satsing på selvhjelp

Sist endret:

Nasjonal plan for selvhjelp (IS -2168), utgitt av Helsedirektoratet, viser retning og muligheter i satsingen på selvhjelp som del av det nasjonale folkehelsearbeidet. Mange kommuner samarbeider med Selvhjelp Norge for å muliggjøre selvhjelp lokalt. Her kan du lese hvordan og hvorfor.

Selvhjelp Norge er nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet etter Nasjonal plan for selvhjelp (IS-2168). Planen beskriver kompetansesenterets samfunnsoppdrag, og er i tillegg en veiviser for alle som ønsker å arbeide med selvhjelp.

Selvhjelp Norge samarbeider med en rekke aktører om kunnskapsformidling og tilrettelegging av lokalt selvhjelpsarbeid blant annet gjennom aktive nettverk. Vi har kunnskap og erfaringer om hvordan arbeidet kan organiseres slik at selvhjelpsarbeid kommer i gang.

Selvhjelpsarbeidet er et supplement eller alternativ til lavterskeltilbud og lærings- og mestringstjenester som foregår i kommunene.

Selvorganisert selvhjelp – en mulighet for å mestre bedre

Selvhjelpsforståelsen bygger på at menneskets egenkraft er den viktigste ressursen i alt helsearbeid - en grunnleggende helseforståelse. Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne frem til egne ressurser og ta ansvar for livet sitt. Det innebærer aktive valg og et ønske om endring.

Selvhjelpsforståelse er en holdning til helse og mestring, og selvorganisert selvhjelp er en arbeidsmåte som kan brukes alene eller sammen med andre. Det å benytte selvhjelp vil ikke nødvendigvis føre til at problemene blir borte, men kan gjøre det lettere å leve med det som er. Selvorganisert selvhjelp er gratis.

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper

For mange mennesker er en selvhjelpsgruppe god å ha i møte med "hverdagsproblemer", som for eksempel problemer i jobben, i livets overgangsfaser, i møte med egne eller familiemedlemmers sykdommer osv. Deltakelse i en selvorganisert selvhjelpsgruppe er en mulighet for alle mennesker, uavhengig av problem.

Hvordan legge til rette i din kommune?

I mange kommuner finnes kontaktpunkter og aktører som legger til rette og bidrar til lokalt selvhjelpsarbeid. Kontaktpersonene har tilgang til opplæring, bistand og støtte fra Selvhjelp Norge. Mange kommuner samarbeider med Selvhjelp Norge for å implementere selvorganisert selvhjelp, her er noen eksempler:

Stangehjelpa

Stangehjelpa er en lavterskel, kommunal tjeneste for alle aldersgrupper med rus eller psykiske problemer i Stange kommune. Stangehjelpa er opptatt av å bygge på folks ressurser, kunnskap om seg selv og sine erfaringer. De setter i gang selvorganiserte selvhjelpsgrupper og markedsfører dette som en selvstendig mulighet, eller før, samtidig med eller etter hjelp og behandling fra Stangehjelpa eller andre. Stangehjelpa har opprettet en intern ressursgruppe for selvorganisert selvhjelp som utvikler arbeidet videre sammen med Selvhjelp Norge. Les mer om Stangehjelpa her.

Horten kommune

I Horten kommune samarbeider de tre, store sektorene innen Oppvekst, Kultur og samfunn og Helse og velferd om selvorganisert selvhjelp. En tverrsektoriell arbeidsgruppe informerer om selvhjelp bredt i kommunen og inn i sine egne sektorer. Lederen av arbeidsgruppen setter i gang og koordinerer de selvorganiserte selvhjelpsgruppene. Biblioteket er et av møtestedene for selvhjelpsgruppene. Les mer om arbeidet i Horten her.

Fredrikstad kommune og "Rask psykisk helsehjelp" (RPH)

Når introkurset i RPH i Fredrikstad er ferdig, er tema veien videre for den enkelte. For noen er det aktuelt med individuell behandling, for andre er det naturlig å fortsette prosessen i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Kommunen har ansatt en egen person som samarbeider tett med RPH, og som har ansvaret for å organisere og sette i gang selvhjelpsgruppene. Selvhjelpsgruppene får blant annet bruke møtelokalene på biblioteket og hos Frivilligsentralen. Les mer om RPH i Fredrikstad her.

LINK Oslo og LINK Trondheim

Oslo og Trondheim kommune finansierer egne møtesteder for selvhjelp, såkalte LINKer som er sentre for selvhjelp og mestring. LINKene informerer om selvhjelp og setter i gang selvorganiserte selvhjelpsgrupper i sine egne møtelokaler. LINKene samarbeider med andre aktører i det offentlige og i det frivillige for å styrke og synliggjøre ulike selvhjelpsmuligheter. Å opprette et eget LINK er en mulighet over hele landet. Les mer om LINK Oslo og LINK Trondheim.

Mulighet etter gjennomførte lærings- og mestringskurs

De fleste hjelpetiltak og lærings- og mestringstilbud, som for eksempel KID- og KIB-kurs og diagnoseuavhengige kurs, foregår i en begrenset tidsperiode. Evaluering av kommunale tilbud viser at mange deltakere etterspør en mulighet for videreføring av i et fellesskap med andre etter endt kommunalt tilbud. En selvorganisert selvhjelpsgruppe kan være en slik mulighet.


Bildekilde: Depositphotos