Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser

Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser

Sist endret:

Spiseforstyrrelse ødelegger mange liv, både for den det gjelder og deres nærmeste. Den nye retningslinjen nevner selvhjelp som ett av flere supplement til behandling.

Helsedirektoratet har nettopp lansert ovennevnte faglige retningslinje. Selvhjelp er nevnt som en av flere mulige tilbud som supplement til behandling av flere av spiseforstyrrelsesdiagnosene. Retningslinjene linker til Nasjonal plan for selvhjelp.

Helsedirektoratet innleder slik "Spiseforstyrrelser kan ramme i alle aldre og sykdommen rammer begge kjønn, men majoriteten av de som rammes er kvinner mellom 12 og 40 år. Spiseforstyrrelse ødelegger livet til både den det gjelder og deres nærmeste."

Det foreslås behandlingsmetoder og verktøy for de forskjellige typene spiseforstyrrelser. Selvhjelp blir omtalt slik: "Det finnes mange former for selvhjelp, alt fra bøker til selvhjelpsgrupper og internettbaserte programmer. Her defineres selvhjelp som psykoedukasjon og hjelp til å forstå og håndtere sine spiseforstyrrelsessymptomer."

Videre anbefales selvhjelp på denne måten: "Arbeidsgruppen valgte å tilråde at personer med anoreksi kan ha nytte av selvhjelp, som supplement til annen behandling eller oppfølgning." Det er også vurdert at selvhjelp kan være nyttig spesielt ved langvarig sykdom, for personer med bulimi og ved overspisingslidelse.