Ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver

Ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver

Sist endret:

Ved vårt hovedkontor i Oslo har vi ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver.

Søknadsfrist snarest.

Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum har som formål å være et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter for bruk av selvhjelp.

NSFs hovedoppgave er å utvikle og formidle kunnskap om selvorganisert selvhjelp som endringsverktøy, samt systematisere erfaringsbasert kunnskap om selvhjelp i helsefremmende og forebyggende arbeid og rehabilitering.

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet etter en Nasjonal plan for selvhjelp.

Kommunikasjonsrådgiver

Selvhjelp Norge søker en kommunikasjonsrådgiver med sterk interesse for eller erfaring fra arbeid med selvorganisert selvhjelp, psykisk helse og folkehelsearbeid. Du skal være en viktig bidragsyter for å styrke vårt omdømme og jobbe for at flere av landets innbyggere får tilført ny kunnskap om selvorganisert selvhjelp som endringsverktøy og arbeidsmåte. Du jobber selvstendig og dedikert, og engasjementet ditt er drivkraften i dine leveranser overfor dine omgivelser og deg selv. Du vil inngå i et kommunikasjonsteam som ivaretar kommunikasjon- og markedsrettede aktiviteter.

Dine hovedoppgaver og ansvar vil være:

• Bidra til at kommunikasjon blir brukt som virkemiddel for å nå virksomhetens mål og målgrupper
• Ansvar for å implementere og gjennomføre overordnet kommunikasjonsstrategi i samarbeid med kommunikasjonsteamet og øvrig virksomhet
• Arbeide tett sammen med organisasjonen sentralt og lokalt for å dekke møter, aktiviteter og arrangementer. Medansvar for å identifisere våre suksesshistorier og gode eksempler
• Ansvar for å planlegge og produsere innhold mot ulike målgrupper, bruke ulike artikkelsjangre som nyhet, intervju, feature, meningsartikler, annonser
• Ansvar for egen tekstproduksjon
• Ansvar for å publisere i våre kanaler sentralt og lokalt som nett, sosiale medier, nyhetsbrev, video eller brosjyremateriell, samt sørge for publisering i kanalene til våre samarbeidspartnere
• Ansvar for mediehåndtering, overvåking og innsalg av saker til pressen
• Planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak/kampanjer
• Være intern rådgiver, spesielt innen kommunikasjonsområdet

Kvalifikasjoner:

• Høyere relevant kommunikasjonsfaglig utdanning
• Skrivekløe, og erfaring med å skrive tekster og skape innhold til ulike flater og mot ulike målgrupper
• God kunnskap om formidlings- og publiseringsverktøy
• Erfaring fra arbeid med innsalg av saker til medier, mediekontakt og nettverksbygging
• Erfaring med eller interesse for videoproduksjon. Setter deg raskt inn i nye fagområder
• Gode formuleringsferdigheter, muntlig og skriftlig med en «skarp penn»
• Erfaring med planlegging og gjennomføring av kommunikasjonsaktiviteter i ulike kanaler

Personlig egnethet:

• Stor arbeidskapasitet, nysgjerrig og løsningsorientert
• Selvgående og samhandlende
• Du er innovativ, kreativ og har skapertrang samtidig som du er opptatt av gjennomføringskraft
• Liker utfordringer, og drives av å skrive om verdiskapende temaer og å gjøre dette interessant og tilgjengelig for allmennheten
• Orientert mot egen helseforståelse, utvikling av mennesker og velferdssamfunnets bærekraft

Vi kan tilby:

• Trivelig arbeidsplass i et fremtidsrettet selvhjelpsfelt
• En utfordrende og selvstendig rolle preget av frihet og tillit til den enkelte medarbeider
• Lønn etter avtale
• Pensjonsordning
• Noe reisevirksomhet på påregnes.
• Fast stilling som følger oppdraget.

Søknadsfrist fortløpende og snarest. Vi behandler søknader fortløpende, så ikke vent med å sende inn din søknad! Søknad og CV kan sendes til: post@selvhjelp.no

For mer informasjon ta kontakt med daglig leder Espen Holm i Norsk selvhjelpsforum på
mob. 924 98 080.