Kommunale lærings- og mestringstilbud - Selvhjelpens plass og rolle

Kommunale lærings- og mestringstilbud - Selvhjelpens plass og rolle

Sist endret:

Med samhandlingsreformen, de siste folkehelsemeldingene, og andre føringer fra sentralt hold, må kommunene etablere nye tjenester for sine innbyggere. Ett av de områdene det må fokuseres på er diagnoseuavhengige lærings- og mestringskurs.


Mestringstreff
Et diagnoseuavhengig mestringskurs over 6 ganger i kommunene - et pilotprosjekt.

Å leve med helseutfordringer kan medføre store forandringer i hverdagen. Mestringstreff er for deg over 18 år som ønsker:

  • å treffe og lære av andre som også lever med helseutfordringer
  • å få kunnskap og prøve ut ulike mestringsverktøy
  • å oppdage og utvikle tro på egne ressurser

Siden i fjor vår har Selvhjelp Norge vært deltager i en arbeidsgruppe satt ned av NK LMH, for å utarbeide en håndbok tilkommuner som vil starte opp med, eller som ønsker å videreutvikle sitt allerede eksisterende, diagnoseuavhengige lærings- og mestrings tilbud. Vi begynner å nærme oss avslutning av prosjektet, og vi kan nå dele med dere hva som kommer ut av prosjektet, og hvilken rolle selvhjelp og selvhjelpsforståelsen har i håndboken og prosjektet.

Håndboka som nå er i ferd med å ferdigstilles, gjør et forsøk på å møte behovet for kunnskap og kompetanse ute i kommunene på dette området, og søker å være til både inspirasjon og nytte.

En av Selvhjelp Norges grunnsteiner, er at selvhjelp er for alle, uavhengig av diagnose, bakgrunn eller ståsted. Selvorganisert selvhjelp er en kunnskap som den enkelte tar i bruk i sitt eget liv, i sin egen prosess, for seg selv. I så måte er det naturlig å inkludere selvhjelpskunnskap i håndboka. Vi vil også jobbe for at de som fortsatt ønsker å jobbe videre i en selvhjelpgruppe etter at Mestringstreff er ferdig, skal få muligheten til dette.

Kommunale lærings- og mestringstilbud - Selvhjelpens plass og rolle
Illustrasjon: Hilde Skjervold

Håndboka er bygd opp i 3 deler, for å gjøre den så oversiktlig som mulig, slik at det blir enkelt å få tilgang på det innhold som er mest aktuelt. Del 1 er en beskrivelse av Mestringstreff, med forslag til tema for hver av samlingene. Del 2 er ei verktøykasse, som inkluderer presentasjoner, praktiske øvelser, og en nærmere beskrivelse av grunnlaget for hvert av temaene i Mestringstreff. Del 3 inneholder en del teoretisk grunnlag i relasjon til tematikken i Mestringstreff, med spesielt fokus på mestring som begrep, gruppeprosess, motivasjon, endringsarbeid, kommunikasjon og samspill.

Høsten 2016 gjennomførte et 10-talls kommuner en pilot med utgangspunkt i en foreløpig versjon av håndboka. Rett før jul deltok representanter fra pilotkommunene i en erfaringskonferanse, hvor det ble samlet inn mye informasjon og mange innspill. Etter plan blir håndboka sendt til høring våren 2017, med mål om publikasjon sommeren 2017.

Vi i Selvhjelp Norge ser frem til at håndboka bli tilgjengelig, og er glade for å være en del av teamet som ha produsert den. Vi ser også frem til å jobbe sammen med kommuner, organisasjoner og frivillige i det videre arbeidet med å gjøre selvorganisert selvhjelp enda mer tilgjengelig for den norske befolkning.

Er du tilknyttet et kommunalt lærings og mestringstilbud, eller dere er i prosess med å etablere et, ta gjerne kontakt for å vite mer om selvhjelp, og hvordan det best kan inkluderes i tilbudet akkurat hos deg. Ditt nærmeste distriktskontor finner du her.