Jubileum og konferanse

Jubileum og konferanse

Sist endret:

10 spennende år siden Selvhjelp Norges etablering markeres denne høsten med jubileumskonferanse der vi skuer bakover på historien og ser fremover på fortsettelsen. Vi har fått flott respons og konferansen er fulltegnet, men det er mulig å sett seg på venteliste.

Et utviklingsarbeid

Selvhjelp Norge feirer i år 10 år som nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. I disse årene har oppdraget fra Helsedirektoratet vært å spre kunnskap om selvorganisert selvhjelp ut fra visjonen om at alle mennesker skal kjenne til selvhjelp, for å kunne ta det i bruk som verktøy i sine liv når behovet melder seg. Det har skjedd et utviklingsarbeid i denne perioden som blant annet har resultert i opprettelsen av 7 distriktskontorer. Vi ser at dette er et godt virkemiddel for å nå ut med kunnskap om selvorganisert selvhjelp til enda fler.

Vi i Selvhjelp Norge jobber for at folk i alle aldre skal kjenne til selvorganisert selvhjelp. Å øke bevisstheten om at vi mennesker har iboende krefter vi kan ta i bruk når vi møter problemer i livet, er grunnleggende viktig i dette arbeidet. I år gjør vi en særlig jobb med å nå unge (16-30 år) og eldre (65+) blant annet ved å utarbeide brosjyrer for målgruppene og ved å oppsøke arenaer der målgruppene befinner seg. Det er i tillegg viktig for oss å nå ut til alle relevante aktører, tjenesteytere og beslutningstakere i kommunene slik at de kjenner til og kan videreformidle kunnskap om selvorganisert selvhjelp til dem de møter i sitt virke.

Fot i bakken

18. oktober markerer vi vårt jubileum og konferansen er fullbooket allerede før påmeldingsfristen. Folk fra hele landet kommer til Oslo denne dagen for å høre mer om selvhjelpsarbeidet. Deltakerne kommer som enkeltpersoner, som representanter for kommunene, frivillige organisasjoner og fra lokalsamfunnene. Vi er svært glade for den store interessen. Det viser nettopp betydningen av selvhjelp som et viktig supplement til tilbud som finnes i det forebyggende og rehabiliterende arbeidet.

Dersom du ønsker å delta på konferansen, men ikke har fått plass, kan du ta kontakt med oss på post@selvhjelp.no eller på telefon 23 33 19 00, så setter vi deg på venteliste. Du kan også ta kontakt med et distriktskontor nær deg for mer informasjon eller samarbeid om lokalt selvhjelpsarbeid. På selvhjelp.no finner du alltid oversikt over arrangementer rundt i landet i den nærmeste tiden.