Informasjonstreff om selvorganisert selvhjelp

Informasjonstreff om selvorganisert selvhjelp

Sist endret:

Idebank for frisklivssentralen er en nettside der Frisklivssentralene kan finne gode ideer til ulike aktiviteter. Det handler om røykeslutt, det handler om fysisk aktivitet, rus og psykisk helse. Det er praktiske og håndfaste forslag til hvordan aktiviteter kan startes opp og gjennomføres.

Gjennom ideen "Informasjonstreff om selvorganisert selvhjelp" ønsker vi å bidra til at flere får informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp når de er i kontakt med Frisklivssentralen.

I følge Veileder for kommunale frisklivssentraler fra Helsedirektoratet (IS-1896) skal Frisklivssentralene gi brukere av tilbudene ved sentralen informasjon om selvorganisert selvhjelp. "5.6.3.8 Selvorganisert selvhjelp kan være til hjelp for brukere etter gjennomført tilbud ved Frisklivssentralen. Brukeren skal få informasjon om selvorganisert selvhjelp. Frisklivssentralen kan bistå med å tilrettelegge for etablering av selvhjelpsgrupper. Selvhjelp Norge (89) har oversikt over aktører som driver eller planlegger å starte opp selvorganiserte selvhjelpsgrupper og tilbyr blant annet introduksjonsseminarer om selvhjelp og igangsetterkurs."

Hele ideen kan du se her.