Hjelp oss å spre kunnskapen!

Hjelp oss å spre kunnskapen!

Sist endret:

Selvhjelp Norges leder, Vibeke Johnsen, takker for deltakelsen på jubileumskonferansen og oppfordrer alle til å bidra med å spre kunnskapen videre!

Selvhjelp Norge markerte 18. oktober sitt 10 års jubileum med en nasjonal konferanse. Over 200 personer fra kommuner, organisasjoner, statlige etater og lokale ildsjeler deltok på konferansen. Takk til alle dere som deltok og fikk en oppdatering på selvhjelpsarbeidet i Norge i dag. Det var akkurat en slik bursdagsgave vi ønsket oss! Visjonen vi jobber etter er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, for å kunne ta kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår. Vi håper dere alle kan være med på å spre dette budskapet og "framsnakke" selvorganisert selvhjelp.

Jeg vil også benytte anledningen til å rette en takk til alle innlederne den dagen, som ga oss et innblikk i hvordan de jobber med selvorganisert selvhjelp over hele landet. I dette arbeidet er vi helt avhengig av gode samarbeidspartnere over det ganske land, både i kommunene, spesialisthelsetjenesten, i frivillige organisasjoner og hos lokale ildsjeler. På konferansen ble det vist fram mange gode eksempler. Les gjerne oppsummeringen av konferansen og innleggene som du finner i dette nyhetsbrevet.

Vær en brikke i puslespillet!

Ta kontakt med oss på hovedkontoret eller våre distriktskontorer som dekker alle landets fylker. Vi kommer gjerne ut og snakket om hvordan selvhjelp kan være del av "helsepuslespillet". Selvhjelp og selvhjelpsgrupper er et viktig og nyttig supplement til andre tilbud, enten det er til pårørende som ønsker å snakke med andre i samme situasjon, deltakere på lærings- og mestringssentrene eller brukere ved frisklivssentralene som ønsker å fortsette å treffe andre og jobbe med sine livsproblemer i fellesskap med andre. Mange mennesker har stor nytte av å delta i selvhjelpsgrupper, enten det er for å forebygge psykiske problemer, eller som del av sin endringsprosess. Selvhjelp er et supplement, og både erfarings- og forskningskunnskap viser at mange mennesker har hatt svært god nytte av denne måten å jobbe på for å mestre hverdagen bedre. Hjelp oss å spre dette budskapet! Det er den beste bursdagsgaven vi kan få.

Vibeke Johnsen
leder i Selvhjelp Norge