Godt voksen? Selvhjelp gir bedre helse

Godt voksen? Selvhjelp gir bedre helse

Sist endret:

Problemer kan ramme oss hele livet. Også som godt voksen. Hvem er da din nærmeste hjelper? Du selv eller eksperten?

Å bli eldre innebærer overganger på flere områder i livet. Du har kanskje blitt pensjonist eller blir det om en stund, og barna har kanskje flyttet ut. Du har fått erfaring og modenhet. Fått mer fritid som du bestemmer over selv.

God hjelp i «erfaringsbanken»

Dette er flott, men du kan også oppleve følelser og tanker som ikke er så enkle rundt for eksempel sorg og tap, alderssykdommer som kommer snikende, skam, vanskelige relasjoner til familie, ny identitet som godt voksen. Da kommer kanskje spørsmålene: Hvem er jeg nå? Hva tenker jeg om meg selv? Hva skjer med meg? Er det bruk for meg – eller går jeg snart ut på dato? Hva tror jeg at andre tenker? Og hvordan påvirker alt dette meg? Hvordan lar jeg det påvirke meg?

Å føle usikkerhet og mangel på fotfeste er en normal reaksjon når livet endrer seg – også inn i tida som godt voksen.

- Å bli eldre innebærer at du har mye i «erfaringsbanken» din. Du har mye kunnskap om deg selv og livet. Og når et problem dukker opp i livet ditt kan du velge å tenke at du faktisk har den erfaringskunnskapen som er nøkkelen til å få det bedre, som du da kan velge bruke. Du kan hente frem egne krefter, de bor i oss alle, sier Espen Holm, leder av Selvhjelp Norge.

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Godt voksen? Selvhjelp gir bedre helse
Leder Espen Holm, Selvhjelp Norge

Start med å erkjenne at noe er vanskelig

Selvorganisert selvhjelp er anbefalt av Helsedirektoratet og bygger på erkjennelsen av at vi ikke alltid trenger en offentlig hjelper for å løse problemet vårt – vi kan gjøre mye selv, gjerne sammen med andre.

Selvhjelpsforståelsen er grunnleggende i vår helseforståelse og angår oss alle. Det handler om troen på at vi selv sitter med nøkkelen til å håndtere livsproblemer vi møter.

- Selvhjelp er å finne troen på at vi virkelig er i stand til å endre livet. Å finne frem til egen kunnskap, erfaring og andre drivkrefter vi ikke er klar over at vi kanskje har. Det er å våge å stole på disse drivkreftene, og lære å ta dem i bruk. Og det handler om å skaffe seg mot og ork til å skaffe seg nye erfaringer. Selvhjelp starter i det øyeblikket vi innser at vi har et problem vi har behov for å gjøre noe med, sier Espen.

Prosessen med å få det bedre starter ofte med en bevisstgjøring og anerkjennelse av hva som er problemet, og deretter hva jeg lar det gjøre med meg. Av og til greier vi ikke helt å sette ord på hva det er. Men vi kan kjenne at vi ikke har det godt, at noe smerter, og at vi ønsker en endring.

Sorter tankene

Hvis tankene kverner kan du kanskje starte med disse spørsmålene:
• Hva kan jeg løse her og nå? Det er et godt sted å begynne for å komme i gang med ryddingen.
• Hva må jeg jobbe med og bruke mer tid på? Noen problemer krever mer. Hvilke er disse?
• Hva trenger jeg hjelp til? Du trenger ikke gjøre alt alene, hvem kan du snakke med eller få hjelp av?
• Hva må jeg leve med? Ikke kast bort energien – noen ting får du ikke gjort noe med.

- I hverdagen kan du stoppe opp og tenke over hvilke reaksjoner som dukket opp når ulike ting skjedde. Bli kjent med eget problem, steg for steg. Hvorfor tenker jeg som jeg gjør? Er det min ballast som er årsaken? Hva må til for at jeg skal bryte mønsteret jeg er i? For å få endring må jeg bryte ut av "gamle vaner" og skape nye, sier Espen.

Neste steg er å gjøre noe, for problemer forsvinner sjelden av seg selv. Ta en ting om gangen.

Selvorganisert selvhjelp – alene eller sammen med andre

Selvorganisert selvhjelp handler om at vi på eget initiativ gjør noe med et problem vi sliter med. Tar eierskap til egne problemer. Eierskapet betyr også at vi har mulighet til å gjøre noe med dem. Vi kan bruke selvhjelpsforståelsen alene, eller sammen med andre.

For noen kan en selvhjelpsgruppe være rett sted å jobbe med egne problemer.

- Selvhjelp er en jobb vi gjør for egen del, men av og til trenger vi andre mennesker for å få det til. Mange har gode erfaringer med det, sier Espen.

I en selvorganisert selvhjelpsgruppe jobber du med å styrke deg selv sammen med andre som også har et problem – dere deltar på lik linje, uten en leder eller annen hjelper. Dere er selv ekspertene. Gruppa får innføring i rammer og prinsipper for selvorganiserte selvhjelpsgrupper (se faktaramme nederst), det gjør at gruppa fungerer godt. Alle har taushetsplikt.

I en selvorganisert selvhjelpsgruppe kan deltakerne ha både like og forskjellige problemer, og det er ikke nødvendig å ha en diagnose. Du møter andre som har liknende opplevelser som deg. For å delta må du selv ha vilje, motivasjon til å velge å gjør en endring eller et nytt veivalg i livet.

Selvhjelp er gratis, men det koster tid, krefter og utholdenhet.

Les mer om selvorganiserte selvhjelpsgrupper på selvhjelp.no

Nyttig med selvorganisert selvhjelpsgruppe

Gjennom mange års erfaring med selvorganiserte selvhjelpsgrupper er tilbakemeldingene at det nytter å jobbe med eget problem. Det gjør noe med selvtilliten og selvfølelsen, du får styrket selvinnsikt.

Tilbakemeldingene beskriver nytten av:
• å håndtere problemet bedre, selv om det ikke nødvendigvis blir borte
• å sette ord på et problem gjennom samtale med andre
• å oppleve fellesskap, at man ikke er alene om å ha det vanskelig
• å dele erfaringer, tanker og følelser
• å kunne prøve seg ut selv, sammen med andre, i et trygt rom
• å dele problemet sitt med andre - det gir nye perspektiver
• å ta i bruk egen kunnskap man ikke alltid er bevisst at man har
• at man senere kan håndtere nye problemer på en bedre måte

Selvhjelp – en del av vår helseforståelse

Kontaktinfo for selvorganisert selvhjelp

Ønsker du informasjon om selvorganisert selvhjelp eller informasjon om det å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Ta kontakt med:

Selvhjelp Norges distriktskontorer

Ditt lokale kontaktpunkt for selvorganisert selvhjelp

 

Visjonen for selvhjelpsarbeidet er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og skal kunne ta kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår. Det kan være både forebyggende, rehabiliterende og helsefremmende.

- Selvhjelpsforståelse og selvhjelpsgrupper fritar ikke velferdssamfunnet fra ansvaret for å hjelpe folk. Men det gjør at vi setter oss bedre i stand til å ta grep om eget liv, selv eller ved hjelp av andre. Dermed blir selvhjelp et fundament for livskvalitet og mening når vi møter livsutfordringer, og en del av vår helseforståelse, sier Espen.

 

Prinsipper for samtalen i selvorganiserte selvhjelpsgrupper

 • Fokus på å være til stede her og nå
 • Å våge ikke å gi råd
 • Dele smerte – ikke frata
 • Snakk ut fra deg selv og din egen opplevelse
 • Si jeg, ikke man eller du
 • Herfra og fremover
 • Ikke bare historiefortelling og «koseklubb»
 • Lytte til deg selv og hverandre
 • Våge å være synlig – vise frem egen opplevelse
 • Ikke si mer enn du selv er klar for og i ditt eget tempo
 • Gruppen har ingen leder – alle må ta ansvar

Les mer om prinsipper for samtalen i selvorganiserte selvhjelpsgrupper

 

Ingressbilde: Depositphoto