God Jul?

God Jul?

Sist endret:

Har du noen gang opplevd å ikke ha det like bra som andre forventer? Har du følt at du ikke kan fortelle det til noen? Redd for at andre ikke forstår?

Visse perioder i året og livet er det knyttet store forventninger til, det kan for eksempel være ungdomstid, studenttid, barseltid, pensjonstilværelse, ferier og høytider som jul.

Sårt

Hvis du befinner deg i en av disse potensielt gode periodene i livet, kan det være ekstra sårt å oppleve å ikke ha det bra. Et stort gap mellom forventninger og virkelighet kan lett oppleves som et nederlag og være vanskelig å fortelle om til andre. I utgangspunktet er det jo ikke noe som tilsier at du ikke skal ha det godt. I tillegg kan det se ut til at "alle andre" i samme situasjon takler alt så bra, så hva feiler det deg? Dessverre bidrar disse tankene og vurderingene sjelden til å gjøre situasjonen din bedre.

Forventninger

Jul byr på forventninger. Noen har store forventninger og andre har små. Noen har ikke noen forventninger i det hele tatt og vet at jula ikke vil bringe med seg noe godt. Det er trist å tenke på ettersom samfunnet flyter over av forventninger i advent. Men at ikke alle føler det på samme måte er reelt og det trengs å snakkes om. Alle liv er ulike og alle livssituasjoner byr på ulike reaksjoner og følelser. Livet er ikke en dans på roser, og om forventningene blir for høye blir nedturen enda større. Hvordan kan jeg skrive dette uten å si at vi ikke skal glede oss og se frem til potensielt fine ting i fremtiden? Jeg vet ikke, men jeg velger å tro at du forstår. Fordi du er et menneske og vet at livet ikke bestandig er like bra som folk forventer at det skal være.

Prate

Jul kan bringe med seg ensomhet, savn eller misbruk av alkohol, dessuten tar verken psykisk eller fysisk sykdom juleferie. Men hvordan kan vi likevel ha det så godt som mulig i jula? For at vi skal få det bedre hjelper det å snakke om det som er vanskelig. Kanskje er dette tiden du skal velge deg ut en venn, et familiemedlem, en lærer eller en annen person som du stoler på, og prate med vedkommende om det du synes er vanskelig i livet ditt. Selv om ikke alt endres over natta kan det hjelpe å sette ord på det. Det kan få deg til å se eller løse problemene dine på en annen måte.

Et nytt år ligger foran oss og vi håper at 2019 blir et godt år, til tross for plager og problemer. Kanskje er 2019 det året du skal ta steget og velge å gå i en selvhjelpsgruppe? Snakke med noen fortrolige fremmede om problemene dine og på den måten hjelpe deg selv sammen med andre. I så fall kan du klikke deg inn her: selvhjelp.no/grupper Uansett ønsker vi deg en god jul og håper den blir det – til tross for alle bekymringer.