Et nytt år gir muligheter

Et nytt år gir muligheter

Sist endret:

Muligheter til å gjøre noe med de problemene man har i hverdagen. Å gå i en selvhjelpsgruppe oppleves av mange som en nyttig og fruktbar aktivitet. Tilbakemeldinger fra dem som har gått i selvhjelpsgruppe er mange og gode.

Det er et sted for å jobbe med egne problemer, og å møte likesinnede og finne ut av ting i felleskap. Selvhjelp Norge fortsetter derfor arbeidet med å spre kunnskap om dette til enkeltmennesker. Vår – og Helsedirektoratets visjon er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og skal kunne ta kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår. Grunntanken i selvhjelpsarbeidet er at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiviseres og mobiliseres når livsproblemer oppstår.

Selvorganisert selvhjelp er en av brikkene i helsepuslespillet

For noen vil en selvhjelpsgruppe være det de trenger for å kunne mestre og håndtere de problemene de har. Andre vil ha behov for mer omfattende hjelp og veiledning. Regjeringen har gjort psykisk helse til en del av folkehelsearbeidet, og det skjer mye i kommunene med å bygge opp og utvikle tilbudet: ansettelse av flere psykologer, oppbygging av Rask psykisk helsehjelp, kommunale lærings- og mestringstilbud og så videre. Men også her har selvhjelp sin plass. I etterkant av disse tilbudene kan en selvhjelpsgruppe være en mulighet for å fortsette å jobbe med problemene etter at det kommunale tilbudet er slutt. Vår oppfordring er derfor at alle kommuner, i tilknytning til ulike tilbud, informerer deltakere og interesserte om muligheten for å gå i en selvhjelpsgruppe. På den måten kan selvhjelp og selvorganiserte selvhjelpsgrupper være et viktig supplement til andre tilbud.

Selvhjelparbeidet i din kommune

Vi bidrar her gjerne med vår kunnskap og våre verktøy for å sette selvhjelpsarbeidet mer i system i kommunen. Etablering av et lokalt kontaktpunkt for selvhjelp er et godt verktøy slik at folk har et sted å henvende seg. Våre distriktskontorer kan støtte opp om og styrke slike lokale initiativ. Igangsettere kan bistå selvhjelpgruppene i oppstarten, og våre distriktskontorer arrangerer jevnlig igangsetteropplæring og selvhjelpsseminarer. Informasjon om dette finnes i nyhetsbrev og på våre nettsider. Inviter oss gjerne til et informasjonsmøte med kommunens ansatte eller til åpne møter for kommunens innbyggere!

Noen kommuner har valgt å satse systematisk på selvhjelpsarbeidet gjennom å opprette et LINK som er møteplasser for selvhjelp og mestring. Oslo, Lyngen og Trondheim har alle gode erfaringer med dette. Mennesker som ønsker å gå i en selvhjelpsgruppe kan ta kontakt med dem, og de setter i gang grupper etter hvert som det melder seg nok deltakere. Vi oppfordrer alle landets kommuner til å opprette LINKer, små kommuner kan for eksempel gjøre dette som et interkommunalt samarbeid. Mer informasjon om disse linkene finner du på www.linktrondheim.no, www.linkoslo.no eller www.linklyngen.no. Se vår jubileumsfilm for å høre mer om dette, og hvorfor kommunene har valgt å gjøre dette.

Jeg ønsker dere alle et godt nytt år! Vi i Selvhjelp Norge er tilgjengelig med informasjon og mange års erfaring og kunnskap, og er en viktig kunnskapsleverandør til dere.

Vibeke Johnsen
leder i Selvhjelp Norge