En sommer i glede og sorger

En sommer i glede og sorger

Sist endret:

Sommeren står for døren. Mange gleder seg til nye opplevelser mens andre gruer seg til å høre om de samme opplevelsene. Gamle og nye kriser og vanskelige ting blir ikke borte selv om dagene er lyse og naturen har gjort en omstart.

Men det å ta på alvor, både gode og vanskelige følelser, kan også åpne opp for å skape noe nytt. Da kan selvhjelpsforståelsen og -verktøyene være nyttige. En av dem: "Hva LAR jeg noe gjøre med meg?", kan du forsøke deg på. De fleste ting i omgivelsene våre kan vi ikke kontrollere, men vi kan gjøre noe med hvordan vi forholder oss til ting. Vi kan gjøre noe med måten vi tenker på. Noen ganger klarer vi det alene, noen ganger må vi ha litt hjelp. Mange har erfart at endringsprosesser blir litt enklere med støtte i en selvhjelpsgruppe.

Egen kunnskap viser vei

Vår egen kunnskap og erfaring kan vi ta i bruk når vi kjenner at endring er nødvendig. Men da er det selvsagt nødvendig å kjenne etter først. Stoppe opp - våge å tak i det smertefulle. Hva gjør vondt? Hvorfor kjennes det så vanskelig? Må hverdagen være akkurat slik den er nå? Hvilke justeringer kan jeg faktisk gjøre? Kanskje er det flere spørsmål enn svar? Men å stille seg selv spørsmålene er sannsynligvis det viktigste. Det er å åpne opp for å gjøre ting på nye måter, skape seg nye handlingsmønstre. Det kan gjøre vondt, men er kanskje det eneste som nytter?

Å gjøre mer av det som gjør meg glad - og gir energi

Det kan høres enkelt ut – oppfordringen om å gjøre mer av det som gjør oss glade og som gir påfyll av energi. Men bare erkjennelsen av at det ikke er så lett, kan kanskje åpne opp for muligheten? Hvis jeg har våget å kjenne etter hva det er som gjør vondt, blir det kanskje lettere å finne fram til det som kan gi påfyll av ny energi? Og selv om det kan kjennes som en banalitet, er det helt sant at det er lurt å ta vare på de små øyeblikkene av glede. De små opplevelsene kan gi sårt tiltrengt opplevelse av glede, tilhørighet og varme. Vi behøver ikke alltid se etter de store tingene.

Å ta egne valg – og forme sin egen hverdag

Selvorganisert selvhjelp handler om å sette seg i stand til å ta egne valg. Ikke alt blir rosenrødt av det, men det hjelper å ha opplevelsen av kontroll over egen hverdag - å være herre i eget hus, så å si. Ved å bli kjent med det som gjør vondt er det mulig å komme i posisjon til å velge å håndtere det dustår i.

Selvhjelp – en mulighet hver eneste dag

Både kunnskap om selvhjelp og deltakelse i en selvorganisert selvhjelpsgruppe er gratis. Kanskje kan disse tre selvhjelpssetningene være din åpning for å komme i gang med endring? Alene, eller sammen med andre i en gruppe?

  • Jeg eier problemet.
  • Jeg har ansvar for endring.
  • Jeg eier mulighetene for endring.

Selvhjelp handler om, litt etter litt, å ta i bruk egen kunnskap for å gjøre endringer i eget liv. 

Les mer om selvhjelp og finn selvhjelpsgrupper i ditt område her.