Behandling og rehabilitering – rusmiddelproblemer og avhengighet – informasjon om selvhjelp

Behandling og rehabilitering – rusmiddelproblemer og avhengighet – informasjon om selvhjelp

Sist endret:

"Helsepersonell bør informere pasienter/brukere om muligheten til å delta i selvhjelpsgrupper."

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet ble lansert i mai 2016. Her oppfordres tjenesteapparatet til å gi informasjon om mulighetene for å delta i en selvhjelpsgruppe. Selvhjelp Norge følger opp med en egen temaside.

Anbefalingen i retningslinjen er svært enkel: "Helsepersonell bør informere pasienter/brukere om muligheten til å delta i selvhjelpsgrupper."

For å styrke tjenesteyteres muligheter til å gi god informasjon om selvorganisert selvhjelp har vi laget en temaside der vi har samlet informasjon om selvorganisert selvhjelp, både for mennesker som sliter med et rusproblem og deres pårørende.

Selvhjelp styrker mulighetene for et rusfritt liv

Erfaringene er mange, både fra ulike 12-trinnsfellesskap og andre selvorganiserte selvhjelpsgrupper: Det å ha en gruppe å dele tanker, følelser og erfaringer med gjør det enklere å bygge nye nettverk og lettere å stå støtt i vanskelige overganger, for eksempel fra opphold i behandling til det å skape et (nytt) liv i egen bolig.

Et sitat fra Selvhjelp Norges historiehefte illustrerer dette:
"Det var ganske tøft å snu ryggen til livet i rusmiljøet, men det er veldig greit med et forum for likesinnede for å dele tanker som, for andre, er absurde. Og at man får aksept for problemene sine. (…) En rusmisbruker er alltid en misbruker. Det er viktig med kontinuitet – en stabil faktor hele veien. Du vil alltid ha utfordringen med å holde deg rusfri og det kan være lett å ta det for gitt at man forblir rusfri. Fortsatt deltakelse i gruppa er en påminnelse om at faren er der fremdeles og at man kan ta for lett på det. (…) Det er viktig å ha gruppa som en støtte. Det er fremdeles situasjoner der jeg føler meg presset. Utfordringer til å drikke, og med å sprekke, følger deg hele veien. De utfordringene er greie å kunne dele i en gruppe."

På vår temaside finner du også lenker til forskning om selvorganisert selvhjelp på rusfeltet.

Ønsker du mer informasjon om selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer, er du velkommen til å ta kontakt med oss!