Ønsker du mer kunnskap om selvhjelp i møte med rusproblemer?

Ønsker du mer kunnskap om selvhjelp i møte med rusproblemer?

Sist endret:

I 2015 ga Selvhjelp Norge ut et informasjonshefte om muligheter for selvhjelpsgrupper i møte med rusprobler. Heftet inneholder også informasjon om bruker- og pasientorganisasjoner innen rus og psykisk helse, samt ulike informasjonstjenester. Heftet er viktig når kunnskap skal spres. Kjenner du til heftet?

Det var som en drøm å ha ansvar for revidering av informasjonsheftet om selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer. Alle, både organisasjoner som driver selvorganiserte selvhjelpsgupper for mennesker med rusproblemer og pårørende, bruker- og interesseorganisasjoner og de ulike informasjonstiltakene leverte tilbakemeldinger og oppdatert informasjon.

Vår erfaring i praksis er at heftet er svært nyttig. Både enkeltmennesker og tjenesteapparatet kan bruke det som et oppslagsverk. Finnes det noe her som kan være aktuelt for meg? Skal man informere pasienter eller pårørende, er det viktig å ha tilstrekkelig kunnskap. Da kan et oppslag i heftet bli utgangspunkt for en samtale eller en konkret handling.

Å vite for å velge

Skal man velge å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe må man ha kunnskap. Deltakelse i en selvhjelpsgruppe krever egen motivasjon for å gjøre endringer og ønske om å gjøre det sammen med andre. Jo flere mennesker som vet om selvhjelp, jo bedre grunnlag har folk for eget valg. Heftet forteller ikke bare om organisasjoner, men også om hva selvorganisert selvhjelp er og om erfaringer fra det å delta i en gruppe.

Tilgjengelig for alle

Heftet ble sendt ut til en rekke ulike instanser land og strand rundt. DPSer, ruspoliklinikker, Frivilligsentraler, Frisklivssentraler, ruskonsulenter i kommunene, rusinstitusjoner osv. Men tiden går og skal heftet bli nyttig for folk, må det være tilgjengelig på steder der folk er og kan plukke det opp.

Her kan du bestille flere hefter.