Å leve bedre med problemene

Å leve bedre med problemene

Sist endret:

Problemer kan ramme oss hele livet. Hva kan du gjøre selv for å håndtere livet best mulig?

Å bli eldre innebærer overganger på flere områder i livet. Å føle usikkerhet og mangel på fotfeste er en normal reaksjon når livet endrer seg – også inn i tida som godt voksen.

- Å bli godt voksen innebærer at du har mye i «erfaringsbanken» din. Og når et problem dukker opp kan du velge å tenke at du faktisk har den erfaringskunnskapen som er nøkkelen til å få det bedre, som du da kan velge å bruke. Du kan hente frem egne krefter, de bor i oss alle, sier Espen Holm, leder av Selvhjelp Norge.

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Selvorganisert selvhjelp er anbefalt av Helsedirektoratet og bygger på erkjennelsen av at vi ikke alltid trenger en offentlig hjelper for å løse problemet vårt – vi kan gjøre mye selv, gjerne sammen med andre.

- Selvhjelpsforståelsen er grunnleggende i vår helseforståelse og angår oss alle. Det handler om troen på at vi selv sitter med nøkkelen til å håndtere livsproblemer vi møter, sier Espen.

Prosessen med å få det bedre starter ofte med en bevisstgjøring og anerkjennelse av hva som er problemet, og deretter hva jeg lar det gjøre med meg. Av og til greier vi ikke helt å sette ord på hva det er. Men vi kan kjenne at vi ikke har det godt, at noe smerter, og at vi ønsker en endring.

- Selvorganisert selvhjelp handler om at du på eget initiativ gjør noe med et problem du sliter med. Tar eierskap til dine egne problemer. Eierskapet betyr også at du har mulighet til å gjøre noe med dem. Erfaringer viser at folk opplever å håndtere problemene bedre, selv om det ikke nødvendigvis blir borte, forteller Espen.

Du kan bruke selvhjelpsforståelsen selv, eller sammen med andre.

I en selvorganisert selvhjelpsgruppe jobber du med å styrke deg selv sammen med andre som også har et problem – dere deltar på lik linje, uten en leder eller annen hjelper. Dere er selv ekspertene. Problemene kan være forskjellige og du trenger ingen diagnose. Gruppa blir igangsatt av en ekstern person som er med en eller noen få ganger, og gruppa får innføring i erfaringsbaserte rammer og prinsipper for selvorganiserte selvhjelpsgrupper, det gjør at gruppa fungerer godt. Alle har taushetsplikt. For å delta må du selv ha vilje, og motivasjon til å velge å gjør en endring eller et nytt veivalg i livet.

Selvhjelp er gratis og en mulighet over hele landet. Les mer på www.selvhjelp.no om mulighetene i ditt lokalmiljø.