Stangehjelpa: Du kan selv gjøre en forskjell

Stangehjelpa: Du kan selv gjøre en forskjell

Kan du selv gjøre en forskjell når du møter livsproblemer av ulikt slag? Sammen med andre? I 2018 satser Stangehjelpa på selvhjelp, og legger til rette for at folk kan styrke seg selv sammen med andre i selvhjelpsgrupper. Erfaring viser at det nytter. Les mer om Stangehjelpa: Du kan selv gjøre en forskjell

Å leve bedre med problemene

Å leve bedre med problemene

Problemer kan ramme oss hele livet. Hva kan du gjøre selv for å håndtere livet best mulig? Les mer om Å leve bedre med problemene

Fredrikstad: Anbefaler selvhjelp etter «Rask psykisk helsehjelp»

Fredrikstad: Anbefaler selvhjelp etter «Rask psykisk helsehjelp»

«Rask psykisk helsehjelp» er et offentlig helsetilbud som viser gode resultater i flere kommuner, blant annet i Fredrikstad. Der får deltakerne også mulighet til å hjelpe seg selv sammen med andre i selvorganiserte selvhjelpsgrupper, i etterkant av tilbudet. Det kan gjøre folk mer robuste og forebygge tilbakefall. Les mer om Fredrikstad: Anbefaler selvhjelp etter «Rask psykisk helsehjelp»

Horten satser på selvorganisert selvhjelp

Horten satser på selvorganisert selvhjelp

I Horten kommune har de tre, store sektorene innen Oppvekst, Kultur og samfunn og Helse og velferd bestemt seg for å samarbeide om selvorganisert selvhjelp. Kommunen ser dette som et godt forebyggende tiltak, samt at det kanskje kan minske behovet for offentlig hjelp for noen. Nå er det mulig å delta i selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Les mer om Horten satser på selvorganisert selvhjelp

Nyttig med selvhjelpsnettverk

Nyttig med selvhjelpsnettverk

Hvordan jobber vi med selvhjelp lokalt og hva får vi til? Hvordan kan vi rekruttere til selvhjelpsgrupper – blant annet for unge voksne? Kan vi samarbeide mer? Det var blant temaene når selvhjelpsnettverket i Hordaland møttes i høst. Les mer om Nyttig med selvhjelpsnettverk

Rekordoppslutning om Verdensdagen 2017

Rekordoppslutning om Verdensdagen 2017

Idet oktober renner ut av kalenderen melder Verdensdagen for psykisk helse at det har det vært avholdt 1100 registrerte markeringer denne høsten. Selvhjelp Norge har vært representert ved noen av disse. Les mer om Rekordoppslutning om Verdensdagen 2017

Du er din nærmeste hjelper

Du er din nærmeste hjelper

Har du problemer kan du også hjelpe deg selv. Alene eller sammen med andre i en selvhjelpsgruppe. Selvhjelp kan være et alternativ eller et tillegg til offentlig hjelp. I en podkast på NRK er dette tema: «Du er din nærmeste hjelper». Les mer om Du er din nærmeste hjelper

Verdensdagen for psykisk helse: Selvorganisert selvhjelp - en døråpner til mestring og glede

Verdensdagen for psykisk helse: Selvorganisert selvhjelp - en døråpner til mestring og glede

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. I Norge markeres dagen i perioden medio september til medio oktober. Årets tema er "Noe å glede seg over" - Å finne de små og store tingene rundt oss som gir glede for oss selv og andre, det styrker vår psykiske helse. Les mer om Verdensdagen for psykisk helse: Selvorganisert selvhjelp - en døråpner til mestring og glede

Fant hverdagsmotet gjennom selvhjelpsgruppe

Fant hverdagsmotet gjennom selvhjelpsgruppe

- Jeg fant igjen gleden og tryggheten i meg selv, forteller Runar Fjellhaug om tiden han gikk i selvorganisert selvhjelpsgruppe. Les mer om Fant hverdagsmotet gjennom selvhjelpsgruppe

Selvhjelpsarbeidet er viktig i mange europeiske land

Selvhjelpsarbeidet er viktig i mange europeiske land

European Expert Meeting (Europeisk ekspertmøte) er et europeisk nettverk for aktører som jobber med selvhjelp. I september møttes ulike europeiske land for å dele erfaringer om selvhjelp. Ekspertmøtet viser tydelig at selvhjelp er viktig for alle mennesker uavhengig av hvor de bor. Et felles mål og tema for alle landene er jobben for at selvhjelp blir et supplement i folkehelsearbeidet. Les mer om Selvhjelpsarbeidet er viktig i mange europeiske land

Lever bedre med seg selv

Lever bedre med seg selv

- Noe av det beste er å oppdage at jeg faktisk bestemmer over mitt eget liv. Det er en overraskende sterk drivkraft, sier Knut (29 år). Han har gått i en selvorganisert selvhjelpsgruppe ukentlig de siste to årene og jobber med eget problem sammen med andre. Problemet er ikke nødvendigvis borte, men han lever bedre med seg selv. Les mer om Lever bedre med seg selv

Selvorganisert selvhjelp på biblioteket

Selvorganisert selvhjelp på biblioteket

Denne høsten kan innbyggerne i Øvre Eiker gå på helsekafé på biblioteket. Blant temaene er nytten av selvorganisert selvhjelp i eget liv. På Helsekafé får du også høre historier fra mennesker som har erfaring med ulike livsproblemer og hvordan de har håndtert dem. Les mer om Selvorganisert selvhjelp på biblioteket

Selvorganisert selvhjelp – slik kan du håndtere problemer i studietida

Selvorganisert selvhjelp – slik kan du håndtere problemer i studietida

Nær 300 000 studenter går hvert år på høyskoler og universitet. Denne høsten og utover året vil noen oppleve at studielivet ikke bare byr på moro. Vanskelige tanker som for eksempel ensomhet eller frykt for å ikke prestere godt nok kan dukke opp. Det er normalt. Spørsmålet er om du selv kan gjøre noe for å få det bedre? Les mer om Selvorganisert selvhjelp – slik kan du håndtere problemer i studietida

Selvhjelp Norge på Arendalsuka

Selvhjelp Norge på Arendalsuka

Arendalsuka er nylig avsluttet. Selvhjelp Norge deltok på ulike arrangementer og fikk bekreftet at selvhjelpsforståelse og selvhjelpsarbeid er svært viktig i lokalt folkehelsearbeid. Les mer om Selvhjelp Norge på Arendalsuka

Samarbeider for at kunnskap skal vokse

Samarbeider for at kunnskap skal vokse

Som nasjonalt kompetansesenter bidrar Selvhjelp Norge med å spre kunnskap og utvikle møteplasser og nettverk for å fremme selvhjelp som verktøy. Dette arbeidet skjer blant annet i samarbeid med frivilligheten i Norge, og gjør at vi får mer kunnskap om selvhjelp. Les mer om Samarbeider for at kunnskap skal vokse

En sommer i glede og sorger

En sommer i glede og sorger

Sommeren står for døren. Mange gleder seg til nye opplevelser mens andre gruer seg til å høre om de samme opplevelsene. Gamle og nye kriser og vanskelige ting blir ikke borte selv om dagene er lyse og naturen har gjort en omstart. Les mer om En sommer i glede og sorger

Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser

Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelse ødelegger mange liv, både for den det gjelder og deres nærmeste. Den nye retningslinjen nevner selvhjelp som ett av flere supplement til behandling. Les mer om Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser

Selvhjelpsarbeidet inn i 2017

Selvhjelpsarbeidet inn i 2017

Selvhjelp Norge fortsetter i 2017 sitt arbeid som kompetansesenter med å spre informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp. Vi skal selvsagt følge opp visjonen og målene i Nasjonal plan for selvhjelp og i oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet trekkes det frem fire områder som skal ha spesiell fokus i år: unge, eldre, frivilligheten og høgskoler. Les mer om Selvhjelpsarbeidet inn i 2017

Kommunale lærings- og mestringstilbud - Selvhjelpens plass og rolle

Kommunale lærings- og mestringstilbud - Selvhjelpens plass og rolle

Med samhandlingsreformen, de siste folkehelsemeldingene, og andre føringer fra sentralt hold, må kommunene etablere nye tjenester for sine innbyggere. Ett av de områdene det må fokuseres på er diagnoseuavhengige lærings- og mestringskurs. Les mer om Kommunale lærings- og mestringstilbud - Selvhjelpens plass og rolle

Et nytt år gir muligheter

Et nytt år gir muligheter

Muligheter til å gjøre noe med de problemene man har i hverdagen. Å gå i en selvhjelpsgruppe oppleves av mange som en nyttig og fruktbar aktivitet. Tilbakemeldinger fra dem som har gått i selvhjelpsgruppe er mange og gode. Les mer om Et nytt år gir muligheter

Informasjonstreff om selvorganisert selvhjelp

Informasjonstreff om selvorganisert selvhjelp

Idebank for frisklivssentralen er en nettside der Frisklivssentralene kan finne gode ideer til ulike aktiviteter. Det handler om røykeslutt, det handler om fysisk aktivitet, rus og psykisk helse. Det er praktiske og håndfaste forslag til hvordan aktiviteter kan startes opp og gjennomføres. Les mer om Informasjonstreff om selvorganisert selvhjelp

Ønsker du mer kunnskap om selvhjelp i møte med rusproblemer?

Ønsker du mer kunnskap om selvhjelp i møte med rusproblemer?

I 2015 ga Selvhjelp Norge ut et informasjonshefte om muligheter for selvhjelpsgrupper i møte med rusprobler. Heftet inneholder også informasjon om bruker- og pasientorganisasjoner innen rus og psykisk helse, samt ulike informasjonstjenester. Heftet er viktig når kunnskap skal spres. Kjenner du til heftet? Les mer om Ønsker du mer kunnskap om selvhjelp i møte med rusproblemer?

Hjelp oss å spre kunnskapen!

Hjelp oss å spre kunnskapen!

Selvhjelp Norges leder, Vibeke Johnsen, takker for deltakelsen på jubileumskonferansen og oppfordrer alle til å bidra med å spre kunnskapen videre! Les mer om Hjelp oss å spre kunnskapen!

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse markeres mange steder i disse dager. Den setter psykisk helse på dagsorden, med målsettingen å skape større åpenhet og kunnskap om psykisk helse. Les mer om Verdensdagen for psykisk helse

Diagnoseuavhengige mestringskurs prøves ut i 14 kommuner

Diagnoseuavhengige mestringskurs prøves ut i 14 kommuner

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har igangsatt et viktig prosjekt for å utvikle diagnoseuavhengige mestringskurs i kommunene. Selvorganisert selvhjelp kan være nyttig for mange i etterkant av slike kurs. Les mer om Diagnoseuavhengige mestringskurs prøves ut i 14 kommuner

Statsbudsjettet for 2017: Bevilgningen til Selvhjelp Norge foreslås videreført

Statsbudsjettet for 2017: Bevilgningen til Selvhjelp Norge foreslås videreført

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddet på 17,5 millioner kroner til Selvhjelp Norges arbeid i statsbudsjettet for 2017. Les mer om Statsbudsjettet for 2017: Bevilgningen til Selvhjelp Norge foreslås videreført

Ny brosjyre rettet mot unge mennesker

Ny brosjyre rettet mot unge mennesker

Det har vært mye fokus den senere tid på at deler av ungdommen sliter med å mestre hverdagen. Også for unge mennesker går livet i bølgedaler og er av og til veldig uoversiktlig. Stress og press er hverdagen for mange. Denne brosjyren presenterer ett verktøy for å få litt oversikt over kaoset. Les mer om Ny brosjyre rettet mot unge mennesker

Jubileum og konferanse

Jubileum og konferanse

10 spennende år siden Selvhjelp Norges etablering markeres denne høsten med jubileumskonferanse der vi skuer bakover på historien og ser fremover på fortsettelsen. Vi har fått flott respons og konferansen er fulltegnet, men det er mulig å sett seg på venteliste. Les mer om Jubileum og konferanse

Selvhjelp der folk bor

Selvhjelp der folk bor

Skal selvorganisert selvhjelp være noe mer enn et teoretisk begrep, eller en beskrivelse av en måte å jobbe med egne livsproblemer på, må det finnes kunnskap og muligheter der menneskene bor. Her får du noen små tips til hvordan du kan gå fram og vil du vite mer, kan du melde deg på vår konferanse i
Oslo den 18. oktober.
Les mer om Selvhjelp der folk bor

Selvorganisert selvhjelp for ungdom

Selvorganisert selvhjelp for ungdom

Ungdomstiden er vanskelig for noen, det er mange utfordringer og mye man skal klare. Folkehelseinstituttet anslår at 15-20% av barn og unge opplever psykiske problemer som angst, depresjon og atferdsforstyrrelser og andelen er økende. Mange studenter sliter også. Både TV og aviser tar opp dette temaet. Fokuset er positivt i den forstand at ingen er tjent med at psykiske problemer er tabu. Flott at ungdommer er åpne om problemene sine og gir dem et ansikt! Men hva gjør vi så med dette problemet? Les mer om Selvorganisert selvhjelp for ungdom

Et bedre liv - ny bokutgivelse

Et bedre liv - ny bokutgivelse

Historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer. Boka har også et kapittel som beskriver hvordan selvorganisert selvhjelp kan være en arbeidsmåte i recovery-prosesser. Redaktører: Anne Landheim, Frøy Lode Wiig, Marit Brendbekken, Morten Brodahl, Stian Biong. Boka utgis på Gyldendal Norsk Forlag. Les mer om Et bedre liv - ny bokutgivelse

Ny leder for Selvhjelp Norge

Ny leder for Selvhjelp Norge

Vibeke Johnsen begynte 6. juni som leder av Selvhjelp Norge. Hun kommer fra stillingen som fagsjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Nå er hun i full sving med å sette seg inn i arbeidsområdet og bli kjent med sine nye medarbeidere. Les mer om Ny leder for Selvhjelp Norge

Rusettervernet i Sogn og Fjordane styrker sitt informasjonsarbeid om selvhjelpsgrupper

Rusettervernet i Sogn og Fjordane styrker sitt informasjonsarbeid om selvhjelpsgrupper

Rusettervernet i Sogn og Fjordane er en frivillig organisasjon som starter og driver selvorganiserte selvhjelpsgrupper for mennesker med rusproblemer og for pårørende. Nå kan du abonnere på deres nyhetsbrev. Les mer om Rusettervernet i Sogn og Fjordane styrker sitt informasjonsarbeid om selvhjelpsgrupper

Hverdagsrehabilitering og selvhjelp

Hverdagsrehabilitering og selvhjelp

Hverdagsrehabilitering dukket opp som et begrep i helse- og omsorgstjenestene for få år tilbake. Sentralt i dette er nye måter å jobbe på for å bidra til at mennesker som trenger hjelp til å gjenvinne tapte funksjoner raskere oppnår resultater. Inngangsspørsmålet er: Hva er viktig for deg? Les mer om Hverdagsrehabilitering og selvhjelp

Selvhjelp anbefales i "Retningslinjer for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet"

Selvhjelp anbefales i "Retningslinjer for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet"

2. mars 2016 la Helsedirektoratet fram Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet. Denne har 58 anbefalinger og én av disse handler om selvhjelp. Les mer om Selvhjelp anbefales i "Retningslinjer for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet"

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer er revidert

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer er revidert

Helsedirektoratet har revidert veilederen om psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer «Mestring, samhørighet og håp». Veilederen belyser selvhjelpsgrupper som et supplement. Selvhjelp Norge har i oppgave å bidra til å gjøre kunnskap om selvorganisert selvhjelp tilgjengelig. Les mer om Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer er revidert

Flere år – flere muligheter

Flere år – flere muligheter

Den 3. mars 2016 lanserte regjeringen sin strategi for et aldersvennlig samfunn, "Flere år – flere muligheter". Selvhjelp Norges oppdrag for 2016 gir oss oppgaver knyttet til strategien og vi spør: - Hvordan kan vi jobbe sammen for å skape et aldersvennlig samfunn? Les mer om Flere år – flere muligheter

Folkehelseinstituttets rapport om sykdomsbyrden i Norge – kan selvhjelp bidra til endring?

Folkehelseinstituttets rapport om sykdomsbyrden i Norge – kan selvhjelp bidra til endring?

Sist uke la Folkehelseinstituttet for første gang fram en rapport om sykdomsbyrden i Norge. Korsrygg- og nakkesmerter, angst og depresjon topper listen over de lidelsene som gir tap av helse i befolkningen. Kan selvhjelp være ett av bidragene for å snu dette? Sykdomsbyrde defineres slik i Folkehelseinstituttets presentasjon av rapporten: "Sykdomsbyrde er en kombinasjon av hvor mange som rammes av sykdom, hvor alvorlig den er for dem som rammes og om den fører til at vi dør tidlig." Les mer om Folkehelseinstituttets rapport om sykdomsbyrden i Norge – kan selvhjelp bidra til endring?

Veien videre etter mestringskurs

De fleste kurs går over en begrenset periode og for mange oppstår det et tomrom når kurset er slutt. Der mestringskurset slutter, kan selvhjelpsgruppa starte opp. Les mer om Veien videre etter mestringskurs

Større enn oljefondet!

Større enn oljefondet!

Det ligger et stort potensial i den enkeltes livskunnskap. Følelser er informasjon, erfaringer er kunnskap. Dette må aktiveres. Om ikke forblir menneskets erfaringsbaserte kunnskap om seg selv en ubrukt ressurs. Les mer om Større enn oljefondet!

1,2 millioner nordmenn kan tenke seg å benytte en selvhjelpsgruppe

1,2 millioner nordmenn kan tenke seg å benytte en selvhjelpsgruppe

4% av befolkningen over 18 år forteller at de har benyttet en selvorganisert selvhjelpsgruppe. 31% sier at det er et aktuelt alternativ når livsproblemer oppstår og 37% kunne tenke seg å anbefale denne arbeidsformen til andre. Les mer om 1,2 millioner nordmenn kan tenke seg å benytte en selvhjelpsgruppe

Bli med i planleggingen av Verdensdagen for psykisk helse der du bor!

Bli med i planleggingen av Verdensdagen for psykisk helse der du bor!

Verdensdagen for psykisk helse markeres hvert år med en rekke små og store arrangementer. Gjennom vårens dialogkonferanser kan du være med å planlegge disse. Årets tema er «…fordi livet forandrer seg…». Les mer om Bli med i planleggingen av Verdensdagen for psykisk helse der du bor!

Rehabilitering – mer enn kropp – selvorganisert selvhjelp et verktøy for mestring

Rehabilitering – mer enn kropp – selvorganisert selvhjelp et verktøy for mestring

25.-27. januar 2016 arrangerer Faglig Forum kongressen REHAB2016 i Trondheim. I tre dager vil deltakerne få ny kunnskap om rehabiliteringsfeltet. Selvorganisert selvhjelp står på dagsorden i form av en parallellsesjon mandag 25. januar kl. 17.00–18.00 (Parallellsesjon B – Brukerdeltakelse). Velkommen til å lære mer og knytte kontakt! Les mer om Rehabilitering – mer enn kropp – selvorganisert selvhjelp et verktøy for mestring

Statsbudsjettet behandlet i Stortinget og planer legges for 2016

Statsbudsjettet behandlet i Stortinget og planer legges for 2016

7. oktober 2015 la regjeringen fram statsbudsjettet for 2016. Stortingets Helse- og sosialkomité la fram sin innstilling 7. desember og budsjettet innenfor helse- og sosialfeltet ble vedtatt den 14ende. Satsningen på selvorganisert selvhjelp videreføres. Les mer om Statsbudsjettet behandlet i Stortinget og planer legges for 2016

Selvhjelpsorganisasjoner samlet til arbeidsseminar

Selvhjelpsorganisasjoner samlet til arbeidsseminar

1. desember inviterte vi organisasjonene omtalt i heftet "Selvorganisert selvhjelp – oversikt over organisasjoner innen rus og psykisk helse" til arbeidsseminar. Opp mot 40 organisasjoner er omtalt i informasjonsheftet. Begrunnelsen for å lage og spre heftet er å gi flest mulig muligheten til å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe når livet er vanskelig. Et av formålene med heftet er å bidra til at "folk som jobber med folk" har kunnskap om selvhjelpsmulighetene. Hovedmålet med seminaret var å bli bedre kjent og lære av hverandre. Les mer om Selvhjelpsorganisasjoner samlet til arbeidsseminar

Stor respons på informasjonskampanje i Trondheim

Stor respons på informasjonskampanje i Trondheim

LINK Trondheim er en møteplass for alle som har behov for å jobbe med ulike problemer i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Les mer om Stor respons på informasjonskampanje i Trondheim

Selvhjelp i statsbudsjettet for 2016

Selvhjelp i statsbudsjettet for 2016

7. oktober 2015 la regjeringen fram statsbudsjettet for 2016. Arbeidet med selvhjelp videreføres med full styrke og arbeidet med kunnskapsformidling står i fokus. Les mer om Selvhjelp i statsbudsjettet for 2016

Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter behandlet i Stortinget

Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter behandlet i Stortinget

Folkehelsemeldingen ble nylig behandlet i Stortinget. Helse- og omsorgskomiteen gir uttrykk for at satsning på selvorganisert selvhjelp er viktig. Les mer om Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter behandlet i Stortinget