Helsepuslespillet - en oppsummering av jubileumskonferansen 18. oktober 2016

Helsepuslespillet - en oppsummering av jubileumskonferansen 18. oktober 2016

Selvhjelp Norge feirer i år sitt 10 års-jubileum. Dette markerte vi med en konferanse den 18. oktober der tittelen var "Selvhjelp - en del av helsepuslespillet". Her kan du lese om konferansen og alle bidragsyterne. Les mer om Helsepuslespillet - en oppsummering av jubileumskonferansen 18. oktober 2016

Vel blåst for konferansen Norge satser på selvhjelp IV

Vel blåst for konferansen Norge satser på selvhjelp IV

Tirsdag 29. oktober 2013 inviterte vi til konferansen ”Norge satser på selvhjelp”. Denne gangen med undertittelen ”Kunnskap, utvikling og det virkelige liv”. Les mer om Vel blåst for konferansen Norge satser på selvhjelp IV

Arbeidskonferanse 2012 - Selvorganisert selvhjelp der mennesker bor

Arbeidskonferanse 2012 - Selvorganisert selvhjelp der mennesker bor

23. oktober 2012 var folk som arbeider med selvorganisert selvhjelp rundt om i Norge samlet til arbeidskonferanse på Stratos i Oslo. Les mer om Arbeidskonferanse 2012 - Selvorganisert selvhjelp der mennesker bor

Oppsummering fra konferansen "God alene - bedre sammen", 18. oktober 2011

Oppsummering fra konferansen "God alene - bedre sammen", 18. oktober 2011

Selvhjelp Norge og Helsedirektoratet inviterte alle som er opptatt av selvorganisert selvhjelp i rus- og psykisk helsearbeid til dialogkonferanse nummer to på Ekebergrestauranten. Konferansen samlet ca. 120 deltakere fra nord til sør og øst til vest. Fagfolk fra mange ulike profesjoner og fagmiljøer, representanter fra frivillige organisasjoner og deltakere i selvhjelpsgrupper. Bredden i deltakernes erfaring og kunnskap om selvorganisert selvhjelp skapte dynamikk i samtalene rundt bordene og mange lærte mye om selvhjelp som de ikke kunne fra før. Les mer om Oppsummering fra konferansen "God alene - bedre sammen", 18. oktober 2011

Oppsummering av dialogkonferansen Alene? - ikke mer! Selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer

Oppsummering av dialogkonferansen Alene? - ikke mer! Selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer

Selvhjelp Norge og Helsedirektoratet arrangerte dialogkonferansen Alene? - ikke mer! onsdag 1. desember 2010. Om lag 120 mennesker var samlet. Disse representerte betydelige erfaringer fra selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer.

Deltakerne kom blant annet fra selvhjelpsorganisasjoner som arbeider med rus, fra bydeler og kommuner, Lærings- og mestringssentre, NAV-kontorer og fra behandlingsinstitusjoner.
Les mer om Oppsummering av dialogkonferansen Alene? - ikke mer! Selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer

Oppsummering av konferansen Norge satser på selvhjelp III - Selvhjelp i arbeidslivet. Problemet som ressurs.

Oppsummering av konferansen Norge satser på selvhjelp III - Selvhjelp i arbeidslivet. Problemet som ressurs.

Den 20. april 2010 arrangerte Selvhjelp Norge konferansen ”Selvhjelp i arbeidslivet – problemet som ressurs” på Gardermoen Congress Centre. Konferansen rettet oppmerksomheten mot arbeidslivet som et ledd i arbeidet med å gjøre selvhjelpsforståelsen og selvhjelpsverktøyet tilgjengelig for flere, slik Statsbudsjettet for 2010 presiserer.
Artikkelen inneholder foredrag (pdf) og lydfiler.
Les mer om Oppsummering av konferansen Norge satser på selvhjelp III - Selvhjelp i arbeidslivet. Problemet som ressurs.

Norge satser på selvhjelp II - Oppsummering av konferansen i Oslo 14. oktober 2008

Norsk Selvhjelpsforum arrangerte den 14. oktober 2008 konferansen . Konferansen var en oppfølger til en konferanse som ble holdt i 2004 og som markerte starten på den nasjonale satsingen. æøå Les mer om Norge satser på selvhjelp II - Oppsummering av konferansen i Oslo 14. oktober 2008

Arbeidskonferanse III, 5 februar 2008

Selvhjelp Norge arrangerte den 5. februar den årlige arbeidskonferansen. Den tredje i rekken siden Knutepunktet ble startet for halvannet år siden. Arbeidskonferansene er ment å være et nettverksbyggende ideverksted for selvhjelpsarbeidet med mulighet for erfaringsutveksling mellom ulike organisasjoner som driver selvhjelpsgrupper og selvhjelpsarbeid. Les mer om Arbeidskonferanse III, 5 februar 2008

Selvhjelpskonferanse i Molde 11. desember 2007

Selvhjelp Norge arrangerer selvhjelpskonferanse i Molde 11. desember 2007. Konferansen er åpen for alle - påmeldingsfristen er 22. november. Les mer om Selvhjelpskonferanse i Molde 11. desember 2007

Arbeidskonferanse II - 16. januar 2007 i regi av Selvhjelp Norge

Knutepunktet arrangerte sin første nettverkskonferanse 16. januar 2007. Les rapporten her. Les mer om Arbeidskonferanse II - 16. januar 2007 i regi av Selvhjelp Norge

Arbeidskonferanse I - 8. juni 2006 i regi av Selvhjelp Norge

Knutepunktet arrangerte sin første nettverkskonferanse 8. juni 2006. Les rapporten her. Les mer om Arbeidskonferanse I - 8. juni 2006 i regi av Selvhjelp Norge

Norge satser på selvhjelp - rapport fra nasjonal konferanse 2004

Rapporten fra konferansen ”Norge satser på selvhjelp” er en del av arbeidet med å iverksette og implementere Nasjonal plan for selvhjelp. Det er derfor sentralt å hente fram og se konferansen som et svar på viktige utfordringer som reises i planen. Les mer om Norge satser på selvhjelp - rapport fra nasjonal konferanse 2004