Årsrapport 2017 - Selvhjelp Norge

Årsrapport 2017 - Selvhjelp Norge

Årsrapporten for 2017 beskriver hvordan Selvhjelp Norge samarbeider med en rekke aktører innen det offentlige og i frivilligheten for å muliggjøre selvorganisert selvhjelp over hele landet. Vi er glade for å se at selvhjelp stadig får en mer naturlig plass som forståelse og arbeidsform på en rekke samfunnsarenaer. Les mer om Årsrapport 2017 - Selvhjelp Norge

Årsrapport 2016 - Selvhjelp Norge

Årsrapport 2016 - Selvhjelp Norge

Selvhjelpsarbeidet er et langsiktig utviklingsarbeid og et virkemiddel for å styrke det nasjonale folkehelsearbeidet. Vi ser resultater av innsatsen mange steder. Selvhjelp Norge har samarbeid med mange aktører som bidrar til å fremme kunnskap om selvhjelp og til utvikling av arenaer for selvhjelpsarbeid lokalt. Gjennom samarbeidet ser vi at flere og flere har kjennskap til selvhjelp som verktøy, og at stadig flere selvorganiserte selvhjelpsgrupper etableres i lokalsamfunnene. Les mer om Årsrapport 2016 - Selvhjelp Norge

Årsrapport 2015 - Selvhjelp Norge

Årsrapport 2015 - Selvhjelp Norge

Selvorganisert selvhjelp er en del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Dette er et utfordrende perspektiv å "holde varmt". Det er langt enklere å jobbe konkret mot målgrupper som sliter med et mer eller mindre definert problem, enten av fysisk eller psykisk karakter. Forebyggende arbeid er dessuten vanskelig å måle, og det er utfordrende for mennesker å forholde seg til selvorganisert selvhjelp før de faktisk har et definert problem. Les mer om Årsrapport 2015 - Selvhjelp Norge

Årsrapport 2014 - Selvhjelp Norge

Årsrapport 2014 - Selvhjelp Norge

Arbeidet med å spre informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp er folkeopplysningsarbeid. Denne kunnskapen er formidlet på ulike måter gjennom forskjellige arrangementer, nyhetsbrev og en nasjonal kampanje. Selvorganisert selvhjelp har gjennom 2014 fått en styrket posisjon i folkehelsearbeidet og dét skaper nye muligheter. Les mer om Årsrapport 2014 - Selvhjelp Norge

Årsrapport 2013 - Selvhjelp Norge

Årsrapport 2013 - Selvhjelp Norge

2013 har vært det første året med full drift ved alle Selvhjelp Norges distriktskontorer. Organiseringen av kompetansesenteret med et hovedkontor i Oslo og syv distriktskontorer er et virkemiddel for å nå visjonen og målene i Nasjonal plan for selvhjelp. Les mer om Årsrapport 2013 - Selvhjelp Norge

Årsrapport 2012 - Selvhjelp Norge

Årsrapport 2012 - Selvhjelp Norge

Et år med full trøkk og stor aktivitet er oppsummert i årsrapporten for 2012. Året har også båret preg av arbeidet med å ferdigstille etableringen av kompetansesenterets 7 distriktskontorer. Distriktskontorene er det operative leddet i gjennomføring av aktiviteter lokalt. Årsrapporten beskriver vårt formål og oppdrag samt overordnet rapportering på gjennomføring. I tillegg er det laget en detaljert rapport for distriktskontorenes arbeid året 2012. Les mer om Årsrapport 2012 - Selvhjelp Norge

Rapport 2011 - Selvhjelp Norge

Rapport 2011 - Selvhjelp Norge

Selvhjelp Norge har i 2011 hatt fokus på utbygging og drift av den desentrale strukturen for informasjons- og kunnskapsformidling gjennom etablering av distriktskontorer. Les mer om Rapport 2011 - Selvhjelp Norge

Rapport 2010 - Selvhjelp Norge

Rapport 2010 - Selvhjelp Norge

Selvhjelp Norges arbeid i 2010 hadde som hovedfokus å bidra til å nå målene i Nasjonal plan for selvhjelp, hovedoppgaven er å spre kunnskap om selvorganisert selvhjelp slik at den kan tas i bruk av enkeltmennesker, organisasjoner og offentlige instanser. Arbeidet med kunnskapsformidling skjer både på nasjonale, regionale og lokale arenaer. Selvhjelp Norge har i 2010 arrangert to større nasjonale konferanser. Les mer om Rapport 2010 - Selvhjelp Norge

Rapport 2009 - Selvhjelp Norge

Rapporten for Knutepunktets virksomhet har fokus på løpende virksomhet, og vil også synliggjøre de erfaringer som ligger til grunn for justering av Knutepunktets oppdrag for 2010. Les mer om Rapport 2009 - Selvhjelp Norge

Prosjektrapport for selvhjelp Norge 2006-2008

NSF ferdigstilte i mars 2009 prosjektrapporten for gjennomføring av arbeidet med det nasjonale knutepunktet for selvhjelp, Selvhjelp Norge. Les mer om Prosjektrapport for selvhjelp Norge 2006-2008

Statusrapport 2007 for Selvhjelp Norge

Sist endret:

Knutepunktet er i henhold til tildelingsbrevet fra Sosial- og helsedirektoratet pålagt å levere statusrapport for prosjektet. Statusrapporten beskriver arbeid og prioriteringer gjort av Selvhjelp Norge i løpet av prosjektperiodens andre driftsår. Statusrapport for 2007 laster du ned her (pdf).

Statusrapport 2006 for Selvhjelp Norge

Sist endret:

Knutepunktet er i henhold til tildelingsbrevet fra Sosial- og helsedirektoratet pålagt å levere statusrapport for prosjektet. Rapporten beskriver arbeid og prioriteringer gjort av Selvhjelp Norge i løpet av prosjektperiodens første 7 måneder, mai 2006 – desember 2006.
Statusrapporten for 2006 leser du her. (pdf)