Ansatte ved hovedkontoret i Oslo - Kontaktinformasjon

Selvhjelp Norge har hovedkontor i Oslo og syv distriktskontorer.

 Ansatte ved hovedkontoret i Oslo - Kontaktinformasjon daglig leder

Vi søker for tiden ny leder for Selvhjelp Norge. Inntil vedkommende er på plass, kontakt en av oss eller fungerende styreleder Jan Tvedt, tlf. 916 96 937.

Ansatte ved hovedkontoret i Oslo - Kontaktinformasjon Hilde Nøkleberg
rådgiver
hilde@selvhjelp.no
958 36 930

Hilde er utdannet edb-kandidat, diplomøkonom og coach. Hun har lang erfaring som prosjektleder og har vært aktiv i organisasjonsutviklings- og kulturbyggingsprosjekter samt strategisk forretningsutvikling, kursvirksomhet og coaching. Hilde jobber med opplæringsaktiviteter, kunnskapsforvaltning og har ansvar for kommunikasjon og informasjonsarbeid i Selvhjelp Norge. Hilde ble ansatt i 2006.

Ansatte ved hovedkontoret i Oslo - Kontaktinformasjon Per Sandvik
rådgiver
per@selvhjelp.no
458 89 028

Per har mange års erfaring med endrings- og prosjektarbeid fra organisasjoner i privat og offentlig sektor. Han har også erfaring fra undervisning og utvikling av kurs og utdanninger, samt hatt en rekke styreverv. Han har ledet utvikling og gjennomføring av et landsdekkende kurs- og selvhjelpstilbud for pårørende til rusavhengige.Per er utdannet psykoterapeut og har universitetsutdanning innen sosiologi, psykologi, økonomi, litteratur-vitenskap og norsk. Per ble ansatt i Selvhjelp Norge i 2009.

Ansatte ved hovedkontoret i Oslo - Kontaktinformasjon Astrid Steen Johansen
rådgiver
astrid@selvhjelp.no
960 17 631

Astrid er utdannet faglærer i ernæring, helse og miljøfag med videreutdannelse i spesialpedagogikk. Hun er i tillegg gestaltterapeut med videreutdanning og veiledning.

Astrid har mange års erfaring fra arbeid i private organisasjoner med arbeid rettet mot unge voksne. Hun har også erfaring fra undervisning og utvikling av kursmateriell til opplæring av helsepersonell. Astrid har lang selvhjelpserfaring med undervisning og veiledning for privat og offentlig sektor. Astrid har arbeidet i LINK Oslo siden 2007, og ble ansatt i Selvhjelp Norge i 2012.

Ansatte ved hovedkontoret i Oslo - Kontaktinformasjon Anne Kristin Liberg
rådgiver markedsføring
og administrasjon
annekristin@selvhjelp.no
23 33 19 00
977 42 593

Anne Kristin er utdannet markedskandidat fra Norges Markedshøyskole og innehar bred erfaring fra salgs- og markedsarbeid i det private næringsliv med fokus blant annet mot det offentlige og private helsevesen. Hun har god erfaring som prosjektleder og vært ansvarlig for ulik undervisning både internt og eksternt i organisasjoner. Med hennes grafiske kompetanse og erfaring er hun ansvarlig for produksjon av markeds- og informasjonsmateriell og bruk av våre SoMe kanaler.

Anne Kristin ble ansatt i Selvhjelp Norge i 2016.

 Ansatte ved hovedkontoret i Oslo - Kontaktinformasjon Hanne Wilhelmsen Giske
kommunikasjonsrådgiver
hanne@selvhjelp.no
488 63 990
Hanne ble ansatt i 2018 og har ansvar for innholdsproduksjon i Selvhjelp Norge. Hun har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver for ulike organisasjoner og bedrifter. Hanne har en mastergrad i journalistikk og erfaring med blant annet forskningsformidling.
     

DISTRIKTSKONTORENE