Hefte: Selvhjelp - en innføring

Hefte: Selvhjelp - en innføring

Sist endret:

Et hefte om selvhjelp og selvhjelpsgrupper.
Heftet finnes på BOKMÅL, NYNORSK, ENGELSK og SAMISK.
Heftet finnes også som lydfil på norsk.
Last ned eller bestill papirkopi av heftet her.

Et hefte om selvhjelp og selvhjelpsgrupper

Vi representerer mennesker i ulike roller og i forskjellige virkeligheter. Men alle er mennesker. Og i møtet mellom mennesker oppstår det bevisste og ubevisste reaksjoner. Disse reaksjonene må vi lære oss å forholde oss til dersom vi skal nå fram til hverandre.

• Selvhjelp er å forstå hva vi gjør med andre mennesker, og hva vi tillater andre å gjøre med oss.
• Selvhjelp er å sette seg i stand til å være sammen med andre på en konstruktiv måte.
• Selvhjelp er for alle - uansett rolle og livssituasjon. 

Hefte: Selvhjelp - en innføring  Last ned Selvhjelp - en innføring her - BOKMÅLsversjon.

Hefte: Selvhjelp - en innføring  Last ned Sjølvhjelp - ei innføring her - NYNORSK versjon. 

Hefte: Selvhjelp - en innføring  Last ned Self-help - an introduction her - ENGELSK versjon.

Hefte: Selvhjelp - en innføring  Last ned Iešveahkki – bagadus her - SAMISK versjon.

Hefte: Selvhjelp - en innføring Bestill papirversjon av heftet her.

 

Lydfiler av heftet (norsk - mp3)

Hefte: Selvhjelp - en innføring 1 Informasjon og kommentarer

Hefte: Selvhjelp - en innføring 2 Innledning

Hefte: Selvhjelp - en innføring 3 Om å ta livet tilbake

Hefte: Selvhjelp - en innføring 4 Selvhjelp Norge og ideologien bak selvhjelpsgruppene

Hefte: Selvhjelp - en innføring 5 Gjennom andre blir vi kjent med oss selv

Hefte: Selvhjelp - en innføring 6 Selvhjelpens fire B-er

Hefte: Selvhjelp - en innføring 7 Jeg - en bruker, en hjelper, et offer?

Hefte: Selvhjelp - en innføring 8 Jeg måtte bli menneske for å bli en god leder

Hefte: Selvhjelp - en innføring 9 Lyst til å begynne?