Hefte: Oversikt over organisasjoner innen rus og psykisk helse

Hefte: Oversikt over organisasjoner innen rus og psykisk helse

Sist endret:

I rus- og psykisk helsefeltet er det mange års erfaring med selvhjelpsgrupper. Rus- og psykiske helseproblemer er for mange to sider av samme sak. Derfor inneholder dette heftet informasjon om organisasjoner som jobber innenfor begge områdene.

Mer enn 30 organisasjoner og instanser har bidratt med informasjon om sitt arbeide. Mange av organisasjonene jobber med selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Andre har hovedfokus på interessepolitisk arbeid. En rekke organisasjoner og instanser driver også et svært viktig rådgivingsarbeid, både rettet mot dem som selv sliter med rusmiddelmisbruk eller har utfordringer knyttet til psykisk helse, og rettet mot pårørende.

Heftet viser det brede spekteret av organisasjoner som finnes innen rus- og psykisk helsefeltet. Informasjon og kunnskap kan være første skritt på veien for å skape endring i eget liv. Da vil kunnskap om de muligheter som finnes for å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe være viktig for mange mennesker.

Hefte: Oversikt over organisasjoner innen rus og psykisk helse  Last ned heftet her (pdf)
Hefte: Oversikt over organisasjoner innen rus og psykisk helse  Bestill papirversjon av heftet her.