Folder: Godt voksen (65+)

Folder: Godt voksen (65+)

Sist endret:

God psykisk helse styrker mulighetene til å tåle de belastninger livet fører med seg. Dette gjelder enten man er ung eller har passert middagshøyden. Selvorganisert selvhjelp handler om å ta i bruk kunnskapen om eget problem for å finne nye veier fremover.

Et levd liv bærer med seg mange erfaringer. Disse kan også brukes til å jobbe seg ut av problemer. Å delta i en selvhjelpsgruppe gir mulighet til å sette ord på tanker, følelser og problemer sammen med andre. Derfor kan selvhjelp være et verktøy når hverdagen er vanskelig.

Last opp folderen her.