Bestilling av hefter og brosjyrer

Bestilling av hefter og brosjyrer

Ønsker du heftene med selvhjelpsinformasjon, kan du laste dem ned eller bestille papirversjoner her. Heftene er gratis. Les mer om Bestilling av hefter og brosjyrer

Brosjyre: Selvhjelp Norge - brosjyre for kompetansesenteret

Brosjyre: Selvhjelp Norge - brosjyre for kompetansesenteret

En presentasjon av Selvhjelp Norge - Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Les mer om Brosjyre: Selvhjelp Norge - brosjyre for kompetansesenteret

Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018

Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018

Visjonen for den nasjonale planen er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og hvordan de kan ta dette verktøyet i bruk når livsproblemer oppstår. Les mer om Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018

Hefte: Selvhjelp - en innføring

Hefte: Selvhjelp - en innføring

Et hefte om selvhjelp og selvhjelpsgrupper.
Heftet finnes på BOKMÅL, NYNORSK, ENGELSK og SAMISK.
Heftet finnes også som lydfil på norsk.
Last ned eller bestill papirkopi av heftet her.
Les mer om Hefte: Selvhjelp - en innføring

Folder: Hvordan sette igang en selvorganisert selvhjelpsgruppe?

Folder: Hvordan sette igang en selvorganisert selvhjelpsgruppe?

Denne lille brosjyren beskriver i all enkelhet hvordan du kan sette i gang en selvhjelpsgruppe der du bor. Last ned brosjyren på BOKMÅL, NYNORSK eller SAMISK. Les mer om Folder: Hvordan sette igang en selvorganisert selvhjelpsgruppe?

Hefte: Selvhjelpshistorier

Hefte: Selvhjelpshistorier

Mange mennesker har deltatt i selvhjelpsgrupper i årenes løp. Problemene kan være forskjellige, men de underliggende følelsene, opplevelsene og tankene kan være svært like. Les mer om Hefte: Selvhjelpshistorier

Hefte: Oversikt over organisasjoner innen rus og psykisk helse

Hefte: Oversikt over organisasjoner innen rus og psykisk helse

I rus- og psykisk helsefeltet er det mange års erfaring med selvhjelpsgrupper. Rus- og psykiske helseproblemer er for mange to sider av samme sak. Derfor inneholder dette heftet informasjon om organisasjoner som jobber innenfor begge områdene. Les mer om Hefte: Oversikt over organisasjoner innen rus og psykisk helse

Folder: Godt voksen (65+)

Folder: Godt voksen (65+)

God psykisk helse styrker mulighetene til å tåle de belastninger livet fører med seg. Dette gjelder enten man er ung eller har passert middagshøyden. Selvorganisert selvhjelp handler om å ta i bruk kunnskapen om eget problem for å finne nye veier fremover. Les mer om Folder: Godt voksen (65+)

Folder: Jeg har problemer (16-30 år)

Folder: Jeg har problemer (16-30 år)

Denne brosjyren retter seg mot unge og unge voksne (16-30 år) og presenterer et verktøy for å sortere i tanker, følelser og problemer. Brosjyren leder videre til en egen temaside for dem som ønsker å se nærmere på hva selvorganisert selvhjelp er. Les mer om Folder: Jeg har problemer (16-30 år)