Oversikt over forskning og litteratur om selvorganisert selvhjelp

Oversikt over forskning og litteratur om selvorganisert selvhjelp

Sist endret:

Denne oversikten er resultat av en gjennomgang av litteraturlister i notater, papers og publisert materiale fra forskningsprosjekter om selvorganisert selvhjelp finansiert med midler fra Helsedirektoratets tilskuddsordning til forskning på selvhjelp.

Selvhjelp Norges hovedsoppgave er å spre informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp, både erfaringsbasert kunnskap og forskning. Innsamlet og oppsumerte erfaringer og kunnskap om og fra forskning danner grunnlag for Selvhjelp Norges formidlingsarbeid.

Oversikten over forskning og litteratur som presenteres her er resultat av ett av prosjektene i Selvhjelp Norges kunnskapsforvaltningsarbeid. Vårt kunnskapsforvaltningsarbeid tar utgangspunkt i Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018:

"Selvhjelp Norge skal ha oversikt over forskning på selvorganisert selvhjelp både nasjonalt og internasjonalt, samt være en dialogpartner for forskere som mottar tilskudd over ordningen for forskning på selvorganisert selvhjelp." (Tiltak, mål 4)

 

Se oversikten her