Status for Phd-prosjekt

Status for Phd-prosjekt

Viktig informasjon til deltakere som har deltatt i forskningsprosjektet "Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper". Les mer om Status for Phd-prosjekt

Oversikt over forskning og litteratur om selvorganisert selvhjelp

Oversikt over forskning og litteratur om selvorganisert selvhjelp

Denne oversikten er resultat av en gjennomgang av litteraturlister i notater, papers og publisert materiale fra forskningsprosjekter om selvorganisert selvhjelp finansiert med midler fra Helsedirektoratets tilskuddsordning til forskning på selvhjelp. Les mer om Oversikt over forskning og litteratur om selvorganisert selvhjelp

Sosialt entreprenørskap – selvorganisert selvhjelp i nye lokalsamfunn

Sosialt entreprenørskap – selvorganisert selvhjelp i nye lokalsamfunn

Forskningsrapporten "Rom for selvhjelp: Det skal to til for å danse tango" handler om hva som skal til for å få i gang selvhjelpsarbeid lokalt. Aanund Brottveit undersøker sosialt entreprenørskap og samhandling. Les mer om Sosialt entreprenørskap – selvorganisert selvhjelp i nye lokalsamfunn

Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper – forskningsprosjekt avsluttet

Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper – forskningsprosjekt avsluttet

Det flerårige forskningsprosjektet, "Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper", er nå i hovedsak avsluttet. I alt syv notater/rapporter er publisert. I denne artikkelen finner du en oversikt og lenker til rapportene i fulltekst. Les mer om Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper – forskningsprosjekt avsluttet

Masteroppgave: Selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i et helsefremmende perspektiv

Masteroppgave: Selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i et helsefremmende perspektiv

Denne artikkelen beskriver en kvalitativ studie fra 2013 som resulterte i masteroppgaven "Et mentalt treningsstudio". Les mer om Masteroppgave: Selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i et helsefremmende perspektiv

Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper - perspektiver på deltakelse og samarbeid

Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper - perspektiver på deltakelse og samarbeid

To notater fra delprosjekter i det store forskningsprosjektet "Forskning på selvorganisert selvhjelp - endringsarbeid i selvhjelpsgrupper" er nå publisert. Les mer om Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper - perspektiver på deltakelse og samarbeid

Rapport fra NIBR om etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper

Rapport fra NIBR om etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper

Rapporten er en del av prosjektet "Forskning på selvorganisert selvhjelp - endringsarbeid i selvhjelpsgrupper." Les mer om Rapport fra NIBR om etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper

Hjelper selvhjelp?

Hjelper selvhjelp?

En prosessevaluering av prosjektet ”Selvhjelp og individuell plan i psykisk helsefremmende arbeid”. Les mer om Hjelper selvhjelp?

Forskning på selvorganisert selvhjelp

Forskning på selvorganisert selvhjelp

Med utgangspunkt i Nasjonal plan for selvhjelp har forskningen på selvorganisert selvhjelp i Norge blitt styrket. Den nasjonale satsningen på selvhjelp har som formål å gjøre selvorganisert selvhjelp mer kjent og benyttet. Les mer om Forskning på selvorganisert selvhjelp

Artikkel: Selvhjelpsgrupper mot rusavhengighet

Artikkel: Selvhjelpsgrupper mot rusavhengighet

Artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening, 10. januar 2012.
Forfatter: Trond Nergaard Bjerke, ph.d. og forskningsleder for rusfeltet ved Fag- og forskningssenteret, Nordnorsk psykiatrisk forskningssenter, Universitetssykehuset Nord-Norge.
Les mer om Artikkel: Selvhjelpsgrupper mot rusavhengighet

Kronikk: Selvhjelpsgrupper for rusmiddelavhengige, Tidsskrift for Den norske Legeforening, juni 2011

Kronikk: Selvhjelpsgrupper for rusmiddelavhengige, Tidsskrift for Den norske Legeforening, juni 2011

Forfattere: John-Kåre Vederhus, Bjørg Hjerkinn og Øistein Kristensen ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus. Les mer om Kronikk: Selvhjelpsgrupper for rusmiddelavhengige, Tidsskrift for Den norske Legeforening, juni 2011

Forskning på selvhjelp 2008 og 2009 - tre prosjekter er i gang

Helsedirektoratet lyste ut midler til forskning i oktober 2008 og i april 2009. Faggruppen for forskningsprosjektene ligger hos Norsk Selvhjelpsforum. Tre forskningsprosjekter ble innvilget støtte i 2008 og alle tre prosjektene fikk fortsatt støtte i 2009. Les mer om Forskning på selvhjelp 2008 og 2009 - tre prosjekter er i gang

Mot til endring: Pasienters tanker om 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper

Resultater fra en studie ved Sørlandet Sykehus HF, avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Avgiftingsposten. Publisert i BMC Health Services Research 15. desember 2011. John-Kåre Vederhus, Christine Timko, Øistein Kristensen og Thomas Clausen. Les mer om Mot til endring: Pasienters tanker om 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper

Forskning: "A role for self-help groups in the health services?"

3-årig doktorgradsarbeid som ser på hvordan man bedre kan følge opp pasienter etter en avrusningsbehandling. Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling på Sørlandet Sykehus. Les mer om Forskning: "A role for self-help groups in the health services?"

Forskning: "Obstacles to 12-step group participation as seen by addiction professionals: Comparing Norway to the United States"

Denne studien beskriver holdnings- og kunnskapsbaserte barrierer til 12-trinnsgrupper blant klinikere i Norge; en behandlingskultur der mindre enn 5% av behandlingstiltakene bruker 12-trinn filosofi, og sammenligner med data fra en lignende amerikansk studie.

Referanse: Vederhus JK, Laudet A, Kristensen Ø,Clausen T. Obstacles to 12-step groups participation as seen by addiction professionals: Comparing Norway to the United States. Journal of Substance Abuse Treatment. 2010; 39(3): 210 - 217.
Les mer om Forskning: "Obstacles to 12-step group participation as seen by addiction professionals: Comparing Norway to the United States"

Forskning: Selvhjelpsgrupper på internett for kvinner operert for brystkreft

Selvhjelpsgrupper på Internett regnes av mange som en av de mest lovende områdene innen e-helse. Ny forskning fra Nasjonalt senter for telemedisin viser at slike grupper ikke passer i alle situasjoner. Anne-Grete Sandaunet har skrevet doktorgradsavhandling om temaet. Les mer her.

Forskning: Selvhjelpsgrupper i rusbehandling

Rusmiddelavhengighet er en sammensatt tilstand hvor evnen til å styre egen atferd i forhold til bruk av rusmiddelet har en sentral dimensjon. Dette gjør selvhjelpsgrupper til en interessant mulighet. Les mer om Forskning: Selvhjelpsgrupper i rusbehandling

Forstudie: Selvhjelp i folkehelsearbeid

Selvhjelp i folkehelsearbeid: En forstudie i Angstringen (NIBR-Notat 2000:112)
Av sosialantropolog Frøydis Eidheim, Forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning.
Les mer om Forstudie: Selvhjelp i folkehelsearbeid