FAQ – ofte stilte spørsmål om selvorganisert selvhjelp

Sist endret:

Hvem kan gå i en selvhjelpsgruppe?
Må jeg ha et problem for å gå i gruppe?
Hva får jeg ut av å gå i en selvhjelpsgruppe?
Her finner du noen svar på spørsmål mange har lurt på.

Hvem kan gå i en selvhjelpsgruppe?

Selvhjelpsgrupper er for alle som har et problem de har et behov for å gjøre noe med. Gruppedeltakerne må ha fylt 18 år.

Må jeg ha et problem for å gå i gruppe?

Ja, det må du faktisk. Alle deltakerne i gruppa har problemer som begrenser hverdagen eller handlingsrommet deres. Det er derfor de er der. Problemet er den viktigste drivkraften til endring. Den kunnskapen du har om ditt eget problem er sentralt i arbeidet. Det er mange elementer i endringsarbeid og endring tar tid. Derfor må du også være forberedt på at arbeidet i gruppa tar litt tid. Dette er ikke et kurs på 6 ganger der problemet blir løst og deltakerbeviset utdelt på siste kursdag.

Hva slags problem kan jeg ha da?

Det spiller ingen rolle hva problemet heter. Det viktigste er at du føler problemet på kroppen. Eksempler på problemer kan være: manglende mestring av en forbigående eller kronisk sykdom, angst, sorg, ensomhet, depresjon, utbrenthet, samlivsbrudd, eller du er i en pårørende-situasjon. I det siste tilfellet handler det ikke om problemet til den du er pårørende til, men hvordan du håndterer livet ditt i pårørendesituasjonen.

Hvor stort må problemet være?

Det er det ingen som måler eller vurderer så lenge du selv opplever å ha et problem du ønsker å gjøre noe med.

Har alle deltakerne i selvhjelpsgruppa samme problem?

Det kan de godt ha, men de må det slett ikke. Vi har etter hvert lang erfaring fra grupper som er satt sammen av deltakere med forskjellige problemer. Ofte har deltakerne allikevel et felles utgangspunkt når de starter. Et felles utgangspunkt kan bety at noen av erfaringene er felles eller at opplevelsen av problemet har fellestrekk.

Er grupper både for kvinner og menn?

Ja, de aller fleste selvorganiserte selvhjelpsgrupper vil ha nytte av at deltakerne er både kvinner og menn. Det styrker bredden i erfaringsgrunnlaget og dynamikken i gruppa.

Hvordan er selvhjelpsgruppene organisert? Har de en leder?

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er lederløse. Gruppene settes ofte i gang av to igangsettere som er med gruppen de fem første gangene. Igangsetterne har erfaring fra selvhjelpsarbeid. Gruppene får også oppfølging av igangsetterne i etterkant.

Hvor lenge varer en gruppe?

En selvhjelpsgruppe varer ikke en tidsbestemt periode. Deltakerne deltar så lenge de har behov. De fleste grupper jobber sammen i 6 til 18 måneder.

Hvor ofte er det gruppemøter?

Vanligvis møtes gruppene hver uke, til en avtalt tid. Gruppemøtene varer i to timer.

Må jeg være i behandling eller sykmeldt for å delta i en selvhjelpsgruppe?

Slett ikke! Jo raskere man tar tak i problemet sitt, jo lettere kan man komme videre i livet. Skjønt ofte er det slik at først når problemet har blitt så stort at det presser seg frem et behov for å gjøre noe med det, går man til handling. Men innimellom er det også slik at dersom du har vært gjennom vanskelige prosesser tidligere og brukt selvhjelp med hell på en eller annen måte, vil du kjenne igjen noen signaler og ut fra dette kan ta raskere aksjon. Kunnskap om selvhjelp og selvhjelpsprosesser kan i seg selv være forebyggende ved at det gjøre det mulig å ta tak i et problemt på et tidligere stadium. Da blir selvhjelpsarbeidet også forebyggende.

Kan jeg delta i gruppe selv om jeg går i terapi?

Ja. Mange bruker en selvhjelpsgruppe som et supplement til behandling, eller som en naturlig prosess etter en behandling. Noen synes dette utfyller hverandre, andre synes det blir for slitsomt med begge deler på en gang. Dette må hver enkelt selv vurdere, men det er viktig at en eventuell behandler har kunnskap om din deltakelse i selvhjelpsgruppa.

Hva får jeg ut av å gå i en selvhjelpsgruppe?

Det er veldig avhengig av hva du gjør det til selv. I en gruppe får du mulighet til å sette ord på vanskelige følelser, lytte til andres opplevelser og forhåpentlig komme til noen nye erkjennelser hva angår din egen opplevelse av ditt eget liv og dine muligheter til å få det annerledes. Når du begynner å gjøre små endringer vil du åpne muligheter til å kunne få mange gode resultater. Mange deltakere rapporterer om glede og håp, større trygghet til å forsøke endringer, tydeligere identitet gjennom trening i kommunkasjon og tydeliggjøring av egne behov og ønsker, et nytt fellesskap og generelt økt mestringsfølelse.

Hva kreves det av meg for å gå i en selvhjelpsgruppe?

Du må ville gjøre en endring i livet. Du må ville lytte til andres erfaringer og beretninger. Du må ønske å dele dine egne erfaringer. Du må ville dele ansvaret med de andre deltakerne for at gruppa kan arbeide godt og blir et bra sted å være.

Er det noen begrensninger for deltakelse i en selvorganisert selvhjelpsgruppe?

Ved deltakelse i en selvhjelpsgruppe kreves det at du er rusfri på møtene, at du kan komme deg til og fra møtene med egen hjelp og at du er i stand til å dele den virkeligheten deltakerne er i.

Koster det noe å være med i en selvhjelpsgruppe?

Nei, det er gratis å delta i en selvhjelpsgruppe.

Hvor kan jeg gå i en selvhjelpsgruppe?`

Selvhjelpsgrupper organiseres av mange forskjellige organisasjoner og virksomheter. Her er en oversikt med forslag til noen du kan kontakte.