National plan for self-help (2014-2018)

National plan for self-help (2014-2018)

Published by The Norwegian Directorate of Health, The National Plan for Self-Help offers guiding principles to anyone who wants to work with self-help in Norway. Read more about National plan for self-help (2014-2018)

Self-help

Self-help

Selfhelp is aligned with self-mastery and user involvement, but above all it emphasises that all people possess inner resources that can be activated and regained. Read more about Self-help

..

Sist endret:

..
Self-help - an introduction

Self-help - an introduction

Self-help understanding is an acknowledgement that all human beings have innate resources within themselves that can be activated, recaptured and mobilised when life problems arise. Read more about Self-help - an introduction

Self-help work in Norway 2013

National Report written for the European Expert Meeting for Self-Help in Firenze, 2013 Read more about Self-help work in Norway 2013

Self help in Norway 2009

National Report written for the European Expert Meeting for Self-Help in Berlin, 2009 Read more about Self help in Norway 2009

European Expert Meeting for self help

Every second year, people who are involved in self help in many ways arrange an self help expert meeting in Europe. The reports from these meetings are available here. Read more about European Expert Meeting for self help

Ninth European Expert Meeting on self-help 2007

Rapporten fra det europeiske møtet om selhjelp ligger klart i engelsk versjon. Read more about Ninth European Expert Meeting on self-help 2007

European Expert Meeting for self help 2005

Sist endret:

Målet for det Europeiske Ekspertmøtet er å skape et åpent forum for utveksling av nye ideer, å dele selvhjelpserfaringer og å diskutere videre arbeid. Internasjone relasjoner og nettverk er viktig for utviklingen av selvhjelpsfeltet. I løpet av konferansen har vi blitt introdusert for et utvalg av selvhjelpsaktiviteter og erfaringer fra forskjellige land.

Last ned rapporten fra konferanser her: