Rogaland, Aust- og Vest-Agder - Kontaktinformasjon for distriktskontoret

Rogaland, Aust- og Vest-Agder - Kontaktinformasjon for distriktskontoret

Kari Kverneland Kastmann

daglig leder distriktskontor
kk@selvhjelp.no
telefon 981 02 067
adresse Eidsvollsgaten 47a, 4307 Sandnes

Kari er ansatt som daglig leder for distriktskontoret Rogaland og Agder. Kari er utdannet ved høyskolen BI i markedsføring, internasjonalisering og ledelse samt økonomi. Hun har lang arbeidserfaring innen markedsføring, kommunikasjon og ledelse og har innehatt en rekke verv i ulike organisasjoner og bedriftsstyrer. For tiden er hun styremedlem i Næringsforeningen i Stavangerregionen, VTA, attføringsbedriften Sandnes Proservice og Time Sparebank. kari ble ansatt i 2011.