Arendal tilrettelegger for at folk kan hjelpe seg selv

Sist endret:

Arendal kommune ønsker å satse sterkere på tilrettelegging av selvhjelpsgrupper i 2018. Nå har flere ansatte fått opplæring i drift og oppstart av selvorganiserte selvhjelpsgrupper, slik at de kan legge til rette for at folk kan jobbe med eget problem sammen med andre.

Bakgrunnen er at de har hatt positive erfaringer med selvorganiserte selvhjelpsgrupper og ønsker å styrke dette arbeidet. Gruppene blir ikke ledet av fagfolkene, men blir satt i gang av de som har fått opplæring.

- Nå har vi holdt på et års tid, og merker at pågangen på selvhjelpsgrupper er større. Vi ønsker å satse på dette, og ønsker derfor at flere skal få opplæring i å sette i gang selvorganiserte selvhjelpsgrupper hos oss, sier Irene Dahlen Olsen, avdelingsleder for Avdeling levekår voksne i Arendal kommune.

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er gratis for den enkelte og uten henvisning. 

Får jevnlige henvendelser

Dahlen og en av hennes ansatte fikk opplæring i selvorganisert selvhjelp i fjor. Dahlen ønsker flere å spille på, og nå har ytterligere fire av hennes ansatte fått opplæring.

- Vi informerer mye om selvhjelpsgrupper i tjenesteytingen, og får henvendelser jevnlig. Vi ser et stort behov og ønsker å satse for fullt på dette i 2018, sier Dahlen.

Selvorganisert selvhjelp tar utgangspunkt i mennesker som på egen hånd ønsker å gjøre noe med et problem de sliter med. Det handler om å styrke egne evner, og mulighet til å delta i egen endringsprosess. Du tar selv aktivt ansvar for egen livssituasjon.

Dahlen forteller at de informerer og koordinerer henvendelser som kommer fra folk som ønsker å gå i selvorganiserte selvhjelpsgrupper, og at de setter i gang grupper når det er nok deltakere.

God forebygging

Dahlen sier hun anbefaler selvorganiserte selvhjelpsgrupper på det sterkeste.

- Dette er god forebygging og en viktig mulighet for folk. At det i en selvhjelpsgruppe ikke er noen fagfolk, men personer med masse erfaring og spesialister i eget liv, gjør at hver gruppe blir unik, sier Dahlen.

Hun har vært med å sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe det siste året.

- Gruppedeltakerne gir gode tilbakemeldinger. De opplever at de får og har tatt ansvar i eget liv, har opplevd mestring og de har hatt veldig god nytte av selvhjelpsgruppa, sier Dahlen.

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper varer så lenge deltakerne har behov for å delta.

Godt samarbeid mellom Arendal kommune og Selvhjelp Norge

Dahlen forteller at det har vært godt å samarbeide med Selvhjelp Norge. De har fått god opplæring og veiledning underveis. Det har trygget dem som kommune når de skal prøve ut, og etter hvert satse på, selvorganisert selvhjelp.

Kari Kastmann, daglig leder for distriktskontoret til Rogaland, Aust- og Vest-Agder i Selvhjelp Norge, har vært kommunens samarbeidspartner. 

- Det er supert at de satser i Arendal og de bidrar på en god måte å muliggjøre selvorganiserte selvhjelpsgrupper lokalt. På en god måte legger de til rette for at folk selv kan ta i bruk egne krefter, ressurser og erfaringskunnskap sammen med andre, sier Kari, og fortsetter:

- Selvorganisert selvhjelp er en del av vår helseforståelse. Det er et fundament for livskvalitet og mening når vi møter livsutfordringer. Erfaring viser at selvorganisert selvhjelp gjør oss i stand til selv å håndtere livet og problemene bedre, selv om problemene og plagene nødvendigvis ikke blir borte.

Selvorganisert selvhjelp angår oss alle, uavhengig av rolle, fordi de fleste av oss møter problemer gjennom livet, som vi trenger å håndtere på best mulig måte. Vi må selv ta tak for å få det bedre.

Arendal tilrettelegger for at folk kan hjelpe seg selv
Fra venstre: Kari Kastmann ved Selvhjelp Norge gir opplæring til Karianne K. Bjørnsen, Else Marie Knutsen, Inger Grande og Evy Finnstad i avdeling levekår voksne i Arendal kommune.

Selvhjelp Norge – en samarbeidspartner over hele landet

Selvhjelp Norge er et Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet etter Nasjonal plan for selvhjelp. Visjonen for den nasjonale satsningen er at alle skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og hvordan vi kan ta dette verktøyet i bruk når livsproblemer oppstår.

Hovedoppgaven til Selvhjelp Norge er å bidra til utvikling av selvhjelpsarbeidet lokalt. Selvhjelp Norge setter ikke i gang grupper selv og må derfor samarbeide med lokale krefter.

Selvhjelp Norge har hovedkontor i Oslo og sju distriktskontorer som er en faglig ressurs og samarbeidspartner i lokalmiljøene.

Ønsker du å jobbe med selvorganisert selvhjelp i ditt lokalmiljø? Ta kontakt med Selvhjelp Norge ved ditt nærmeste distriktskontor.

Fakta: Hva er selvorganisert selvhjelp?

Selvorganisert selvhjelp kan brukes både helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende samt som et supplement til behandling.

Forståelse og innsikt: Selvorganisert selvhjelp er en del av vår helseforståelse. Det handler om å bevisstgjøre egne tanker og holdninger, og styrke egne evner og muligheter til å delta i egen endringsprosess i møte med livsproblemer. Å selv ta ansvar for egen livssituasjon. All endring starter hos den det gjelder. Hver og en av oss har erfaringskunnskap om eget livsproblem, og vi har egne ressurser vi kan og må bruke for å få det bedre (egenkraftmobilisering). Selv om vi ofte ikke selv er skyld i problemene vi kjenner på kroppen, så har vi ansvaret for hvordan vi håndterer følelsene rundt problemet. Å sitte i førersetet er en forutsetning for å ta styringen – uansett om jeg vil ta tak i problemet på egen hånd, snakke med venner, familie, andre som har problemer, gå i en selvhjelpsgruppe eller be om hjelp fra det offentlige. Vi kan bruke selvhjelpsforståelsen selv, eller sammen med andre.

Selvorganisert selvhjelpsgruppe: Selvorganisert selvhjelp er også et verktøy vi kan bruke i selvhjelpsgrupper, uavhengig av alder, kjønn, problem, med eller uten en definert sykdom eller lidelse. For å delta må du ha egen vilje og motivasjon til å gjøre en endring i livet. Det er gratis å delta, men koster vilje og krefter. Gruppene blir satt i gang av en igangsetter, og leder deretter seg selv i et gjensidig og likestilt fellesskap, med utgangspunkt i anbefalte rammer og prinsipper for møtene.