Oslo, Akershus og Østfold - Kontaktinformasjon for distriktskontoret

Oslo, Akershus og Østfold - Kontaktinformasjon for distriktskontoret

Sist endret:

 

Mette er for tiden sykmeldt. Hovedkontoret ivaretar midlertidig henvendelser og lokalt samarbeid. Kontakt Hilde Nøkleberg, hilde@selvhjelp.no, mob 958 36 930.

 

Mette Smedstad

daglig leder distriktskontor
mette@selvhjelp.no
telefon 473 92 870
Kirkeveien 61, 3 etg., 0364 Oslo

Mette Smedstad har vært leder for distriktskontoret for Oslo, Akershus og Østfold siden 2012. Mette har en fagbakgrunn med masterstudier innen pedagogikk og gestaltterapi og er klinisk spesialpedagog. Hun har i mange år arbeidet innen kommunal forvaltning, i interesseorganisasjoner som KS og Røde Kors, og i spesialisthelsetjenesten. Mette har erfaring fra opplæring og med koordinering for å sikre samordning og tverrfaglig samarbeid, samt veiledning og ledelse.