Oslo 27. august: Læringsnettverk for selvorganisert selvhjelp

Oslo 27. august: Læringsnettverk for selvorganisert selvhjelp

Sist endret:

Distriktskontoret for Oslo, Akershus og Østfold inviterer til LÆRINGSNETTVERK for selvorganisert selvhjelp.

Dette er et nettverk for dere som er kontaktpunkt for selvhjelp, har rolle som tilretteleggere eller igangsettere for selvorganiserte selvhjelpsgrupper eller på annet vis jobber med lokalt selvhjelps- og likepersonsarbeid i Oslo, Akershus og Østfold.

Dere som jobber "ute i felten", som ansatte eller frivillige, utgjør en viktig ressurs i selvhjelpsarbeidet. Deres erfaringer, tanker og ideer er viktig for utviklingen av selvorganisert selvhjelp som kunnskap og verktøy innen nasjonalt folkehelsearbeid.

Selvhjelp Norge tilrettelegger for erfarings­deling, refleksjon og utvikling og ønsker dere vil bidra til felles læring og inspirasjon for å videreutvikle selvhjelpsarbeidet i regionen.

Dato: 27. august 2018

Tidspunkt: 13.00-15.30

Sted: Selvhjelp Norges lokaler, Kirkeveien 61 (3. etg.) på Majorstua.

Kontaktperson er daglig leder for distriktskontoret Mette Smedstad på mob. 473 92 870.
Påmelding til mette@selvhjelp.no innen 23. august. Gratis deltakelse.

Velkommen!