Oslo: 2. og 3. mai: Kurs i selvorganisert selvhjelp

Oslo: 2. og 3. mai: Kurs i selvorganisert selvhjelp

Sist endret:

Kurset er for deg som vil lære om den teoretiske bakgrunnen og prinsippene for selvhjelp, som skal formidle, motivere for selvhjelp, sette i gang eller legge til rette for selvhjelpsgrupper.

Tid: 2. og 3. mai 2019 kl. 09.30 - 16.00

Sted: Link Oslos lokaler i Kirkeveien 61, (6. etg, benytt ringeklokke) på Majorstuen, Oslo.

Gratis deltakelse. Enkel lunsj blir servert. Det er nødvendig å delta begge dager.

Innhold:

Teoretisk forankring av selvhjelp. Hva slags læring egner selvhjelp seg for? Hvem kan gå i grupper? Hvordan passer selvhjelp inn i helsepuslespillet? Selvhjelp som grunnforståelse og verktøy. Selvhjelp og selvhjelpsforståelse som verktøy i eget liv og yrkesroller. Selvhjelpsgrupper. Selvhjelpskultur og aktiviteter. Mestring eller problemløsing. Ferdigheter og endringskompetanse. Igangsetting. Selvhjelpsgruppe som oppfølging av kurs. Samspill mellom selvhjelp og andre tiltak. Selvhjelpsnettverk. Hvordan informere og motivere for selvhjelp. Forskning. Det legges opp til dialog og aktiv deltagelse begge dager.

Påmelding til Per Sandvik på epost per@selvhjelp.no eller tlf. 458 89 028 , innen 26. april. Begrenset antall plasser.

Last opp invitasjonen her.