Lillestrøm 9. oktober: Interkommunalt seminar om selvhjelpesarbeid

Lillestrøm 9. oktober: Interkommunalt seminar om selvhjelpesarbeid

Sist endret:

Selvhjelp Norge arrangerer i samarbeide med Lørenskog, Rælingen og Skedsmo frivilligsentral seminar om selvorganisert selvhjelp.

"Nytten av selvhjelp - ekspert i eget liv".

Tid
: torsdag 9. oktober, i tidsrommet kl. 11.00-13.30
Sted: Skedsmo Frivillingsentral, Kjerulfsgate 38, 2000 Lillestrøm


11.00 - Velkommen v/ Frivilligsentralene og Selvhjelp Norge
11.10 - Selvhjelp som en del av folkehelsearbeidet v/Selvhjelp Norge
11.30 - Nytten av å gå i selvhjelpsgruppe v/Runar Fjellhaug, tidligere gruppedeltaker
11.50 - 12.30 Lunsj og mingling. Catering er levert av prosjektet «La oss jobbe», et arbeidstreningsprogram for innvandrerkvinner i Lørenskog i regi av Lørenskog kommune
12.30 - Musikalsk innslag v/Marte Wulff, artist og låtskriver
12.50 - Lokalt selvhjelpsarbeid v/Angstringen Norge
13.00 - Min selvhjelpshistorie v/Øivind Sand, ordfører i Rælingen
13.20 - Oppsummering
13.30 - Vel hjem!

Gratis deltakelse og lunsj - velkommen!

Påmelding innen 2. oktober til frivillig@lorenskog.kommune.no

Se invitasjonen her.