Ny håndbok om Mestringstreff: Hvordan starte Mestringstreff i din kommune?

Ny håndbok om Mestringstreff: Hvordan starte Mestringstreff i din kommune?

Sist endret:

Den nye håndboka møter behovet din kommune har når dere skal starte opp, eller videreutvikle, lærings- og mestringskurs som er diagnoseuavhengig, for eksempel Mestringstreff.

Med samhandlingsreformen, de siste folkehelsemeldingene, og andre føringer fra sentrale hold, skal kommunene etablere nye tjenester i relasjon til psykisk helse for innbyggerne. Et av områdene er diagnoseuavhengige lærings- og mestringskurs – og her er Mestringstreff et av tilbudene.

Selvhjelp Norge har deltatt i en bredt sammensatt prosjektgruppe som har laget den nye håndboka om Mestringstreff. 5. mai ble den overlevert Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), som har ansvaret for å gjøre håndboka tilgjengelig.

Hva er håndbok for Mestringstreff?

Den nye håndboka gir kunnskap om Mestringstreff, og selvhjelpskunnskap er en naturlig del av læringen og mestringen som skjer her og i etterkant av Mestringstreff.
Håndboka er bygd opp i 3 deler:

- Del 1 beskriver Mestringstreff, og gir forslag til tema for hver av samlingene
- Del 2 er ei verktøykasse, som inkluderer presentasjoner, praktiske øvelser, og en nærmere beskrivelse av temaene i Mestringstreff
- Del 3 inneholder teoretisk grunnlag, med særlig fokus på mestring som begrep, gruppeprosess, motivasjon, endringsarbeid, kommunikasjon og samspill

Håndboken er elektronisk på www.mestring.no innen utgangen av juni.

Selvhjelpsgrupper etter Mestringstreff

Etter at Mestringstreff er ferdig skal alle få muligheten til å jobbe videre med seg selv i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Selvorganisert selvhjelp handler om å mobilisere egne ressurser og ta i bruk egne erfaringer for å skape endring.

En av Selvhjelp Norges grunnsteiner, er at selvhjelp er til for alle, uavhengig av diagnose, bakgrunn eller ståsted. Selvorganisert selvhjelp er en kunnskap som den enkelte tar i bruk i sitt eget liv, i sin egen prosess, for seg selv.

Hver dag bruker mange av oss mye krefter på å holde vanskelige tanker og følelser på avstand. Tar du på deg maska når du går ut om morgenen så ingen skal se at du strever? Hvorfor det?

Alle mennesker har iboende ressurser, men de er av og til overskygget av problemer. Mye tid og krefter kan gå med til å bekjempe problemer eller finne løsninger utenfor seg selv.

- Vi i Selvhjelp Norge er glade for at håndboken nå blir tilgjengelig, og er glade for å ha vært en del av teamet som ha laget den. Vi ser frem til å jobbe sammen med Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, landets kommuner, organisasjoner og frivillige i det videre arbeidet med å gjøre selvorganisert selvhjelp enda mer tilgjengelig for den norske befolkning, sier Jan Helge Øvrehus, distriktsleder i Selvhjelp Norge, Møre og Romsdal, Nord og Sør-Trøndelag.

Hvordan ta i bruk selvorganiserte selvhjelpsgrupper i din kommune?

Er du tilknyttet et kommunalt lærings og mestringstilbud, eller dere er i prosess med å etablere et, ta gjerne kontakt med Selvhjelp Norge for å vite mer om selvorganisert selvhjelp, og hvordan det best kan inkluderes i tilbudet akkurat hos deg. Mange kommuner har etablerte kontaktpunkt for selvorganisert selvhjelp:

Kontaktpunkt for selvhjelpsgrupper i ditt fylke

Hvis det ikke er etablert noe kontaktpunkt i din kommune, ta kontakt med din nærmeste distriktsansvarlige fra Selvhjelp Norge:

Selvhjelp Norges distriktskontorer

 

Prosjektgruppe og pilotkommuner

Selvhjelp Norge har deltatt i en bredt sammensatt prosjektgruppe som har laget den nye håndboka.

Samarbeidspartnere: Trondheim kommune, Orkdal kommune, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), FFO Sør-Trøndelag, SAFO region Midt, St. Olavs Hospital og Selvhjelp Norge (nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp).

Pilotkommunene: Orkdal, Trondheim, Klæbu, Åfjord, Molde, Rauma, Fræna, Kristiansund, Narvik, Fredrikstad, Vaksdal, Os og Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (interkommunalt samarbeid).

Prosjektgruppen har bestått av:

• Bente Sandvik, prosjektleder, Trondheim kommune
• Åshild Riiber (co-Prosjektleder) og Astrid Birkelund, Orkdal kommune
• Kari Hvinden, NK LMH
• Jorunn Aune, SAFO
• Aud-Torhild Andersen, FFO
• Jan Helge Øvrehus, Selvhjelp Norge
• Borghild Lomundal, St Olavs Hospital
• Helga Melkeraaen, St Olavs Hospital

For mer informasjon om selve håndboken, ta kontakt med Spesialrådgiver Kari Hvinden hos NK LMH.

Ny håndbok om Mestringstreff: Hvordan starte Mestringstreff i din kommune?

F.v. Prosjektlederne Bente Sandvik (Trondheim kommune) og Åshild Riiber (Orkdal kommune) viser frem den nye håndboka under avslutningen av prosjektet.