Fjell 20. juni: Møte om sjølvhjelp og sjølvhjelpsgrupper

Fjell 20. juni: Møte om sjølvhjelp og sjølvhjelpsgrupper

Sist endret:

Velkommen til informasjonsmøte

I møtet vil du få ei kort innføring i sjølvorganisert sjølvhjelp, rammer og prinsipp for sjølvhjelpsgrupper, samt informasjon om opplæring av igongsetjarar av grupper, hausten 2017.

Tid
: tysdag 20. juni 2017 kl 18.00 - 20.00

Sted: Fjell frivilligsentral, Sartor senter ved biblioteket, Straume.


Sjølvhjelpsgrupper er nytta som arena for endring og meistring, av mange ulike.

grupper i fleire ti-år. Med «nasjonal plan for selvhjelp 2014 – 2018», vil Helsedirektoratet bidra til å gjere sjølvhjelp betre kjent og oppstart og deltaking i grupper lettare.
Kompetansesenteret Sjølvhjelp Noreg arbeidar saman med mange og ulike lokale aktørar om dette.

Påmelding innan mandag den 19. juni til Stine Sanden, Fjell frivilligsentral: frivillig@fjell.kommune.no - mob. 55 09 69 29.


Last opp invitasjonen her.