Bergen 12. juni: Selvhjelpsnettverk i Hordaland

Bergen 12. juni: Selvhjelpsnettverk i Hordaland

Sist endret:

Nettverket fungerer som et uformelt nettverk for erfaringsdeling, læring og mobilisering for selvhjelpsarbeid.

Alle som er engasjerte i selvhjelpsarbeid i Hordaland, er velkomne til møtet. Nettverket er koordinert av Selvhjelp Norge sitt distriktskontor for Hordaland, Sogn og Fjordane.

Tid: Tirsdag den 12. juni kl 0900 – 1200.

Sted: Hotell Terminus (vsa togstasjonen), Bergen.

Gratis deltakelse. Lunsj blir servert.


Innhold:

  • Hvordan er status på selvhjelpsarbeidet - hos Selvhjelp Norge og dere?
  • Tema til drøfting: Link – et selvhjelpssenter i Bergensområdet.
  • Erfaringsdeling og diskusjon utfra deltakernes behov. 

(Dialog og diskusjoner skjer i grupper og plenum)

 
Det er fint om du melder fra om at du vil delta innen 8. juni, til: Kari Witzøe, daglig leder av distriktskontoret i Hordaland, Sogn og Fjordane, kariw@selvhjelp.no eller mob: 952 27 631.

Last opp invitasjon her.