Bergen 11., 18. og 25. september, samt 2. oktober: Opplæring igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper

Bergen 11., 18. og 25. september, samt 2. oktober: Opplæring igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper

Sist endret:

Er du eller din organisasjon/instans interessert i å lære om sjølvorganiserte sjølvhjelpsgrupper, og korleis sette slike grupper i gang?
Då er du/de velkomne til å delta på opplæring i Bergen til hausten.

Innhald: 

1. Sjølvorganisert sjølvhjelp og sjølvhjelpsgrupper
2. Prinsipp og rammer for slike grupper
3. Oppstart av gruppene
4. Igongsettar si rolle og oppgåver

Vi inviterer deg som deltakar inn i refleksjon og erfaringsdeling, spørsmål og utprøving av prinsipp undervegs. 

Kursdagar: Tysdagane 11., 18. og 25. september, samt 2. oktober 2018
Tid: Kl. 09.00-12.00
Stad:
FI-senteret, Vestre Strømkai 7-9, 3. Etg,(FFO), Bergen. Møterom: Store Lungegårdsvann.

Det er plass til 12 deltakarar.

Gratis deltaking, og påmelding innan tysdag, den 4. september til:
Kari Witzøe, daglig leder av distriktskontoret i Hordaland, Sogn og Fjordane, kariw@selvhjelp.no eller mob: 952 27 631.

Last opp invitasjon her.