Bergen: 13. juni: Selvhjelpsnettverket  i Hordaland

Bergen: 13. juni: Selvhjelpsnettverket i Hordaland

Sist endret:

Nettverket fungerer som et uformelt nettverk for erfaringsdeling, læring og mobilisering for selvhjelpsarbeid. Alle som er engasjerte og interessert i selvhjelpsarbeid i Hordaland, er velkomne til møtet. Nettverket er koordinert av Selvhjelp Norge sitt distriktskontor for Hordaland, Sogn og Fjordane.

Tid: torsdag 13. juni kl. 09-12.

Sted: Bergen Frisklivssentral, Damsgårdsveien 40, Bergen.

Når kurset er kort og (endrings-)prosessen er lang, hva da? Leder ved frisklivssentralen Kristin Vikane innleder.

Menneskelige endringsprosesser er ofte tidkrevende, på tross av egne og andres ønsker og forventninger. I tillegg er kurs og andre tilbud ofte tidsavgrensede. Hva skal til for at flere bruker selvhjelpsgrupper i slike prosesser?

Erfaringsdeling og diskusjon om dette og det du/dere bringer inn.

Enkel lunsj blir servert. Gratis deltakelse.

Velkommen!

Det er fint om du melder fra om at du vil delta innen 11. juni, til: Kari Witzøe, daglig leder av distriktskontoret i Hordaland, Sogn og Fjordane, kariw@selvhjelp.no/mob: 952 27 631.

Last opp invitasjonen her.