Hordaland, Sogn og Fjordane - Kontaktinformasjon for distriktskontoret

Hordaland, Sogn og Fjordane - Kontaktinformasjon for distriktskontoret

Kari Witzøe

dagleg leiar distriktskontor
kariw@selvhjelp.no
telefon 952 27 631
adresse Vestre Strømkaien 7 (3. etg.), 5008 Bergen

Kari Witzøe er utdannet sosionom og har videreutdanning innen sosiale fag, planlegging og ledelse. Yrkeskompetansen er høstet fra mange år innen offentlige velferdstjenester og i ulike roller og oppgaver innen saksbehandling, prosjektutvikling og ledelse. Fra de ulike stillingene, tar hun med seg mye erfaring fra det å kommunisere og samarbeide på tvers av fag og instanser i planlegging og gjennomføring av ulike oppgaver.