Stange 13. februar: Åpen informasjonskveld

Stange 13. februar: Åpen informasjonskveld

Sist endret:

Prosjektet ‟I hop – sjølhjelp og mestring” skal legge til rette for at Stangesokninger kan ta i bruk selvhjelpsgrupper når livsutfordringer oppstår. I hop er et samarbeid mellom Selvhjelp Norge, NTNU og de frivillige ressurspersonene Tove Maurdal og Maren Moss.

– Selvhjelp handler om at mennesker i stor grad selv har ressursene for å løse utfordringene sine, og selvhjelpsarbeid er å ta disse ressursene i bruk, sier Maren Moss. Selvhjelpsgrupper er et fellesskap av mennesker som opplever å ha livsutfordringer, og en vilje og motivasjon til selvhjelpsarbeid.

I hop inviterer til åpen informasjonskveld

onsdag 13. februar kl. 17.00 på Stange bibliotekfor alle interesserte. Det blir enkel servering og god plass for alle spørsmål.

Om du ønsker å delta i ei selvhjelpsgruppe, bidra til å utvikle det lokale selvhjelpsarbeidet, eller bare er nysgjerrig, ta gjerne kontakt med I hop for en uforpliktende prat.

Hvordan fungerer selvhjelpsgrupper?

Gruppene er i stor grad selvstyrte og selvorganiserte. Det betyr at gruppene kan startes opp av en igangsetter, men deretter leder seg selv. Igangsetteren presenterer noen rammer og prinsipper for møtene slik at gruppa skal fungere på en god måte, men trekker seg så ut av gruppa. Gruppedeltakerne har altså videre et felles ansvar for arbeidet i gruppa.

– Det er åpne grupper, uavhengige av kjønn og alder, men man må være over 18 år, forteller Moss. De kan dannes med eller uten at medlemmene har samme problem eller utfordring. –Det viktigste er at folk ønsker å gjøre noe selv med et problem de opplever, sier hun. Gruppene er gratis, og man trenger ikke henvisning. Dessuten har alle medlemmene taushetsplikt, så det er trygt å dele erfaringer.

Moss forteller at livsutfordringer ofte er såkalte hverdagsproblemer. – Det kan være en opplevelse av ensomhet, tap av jobb eller nettverk, sykdom, en vanskelig pårørendesituasjon også videre. Det er den enkeltes opplevelse som definerer hva som er et problem, påpeker hun. De fleste av oss møter på utfordringer i livet der vi har behov for hjelp og støtte. Ofte hjelper det da å snakke sammen, eller å være sammen med andre.

Samarbeid med lokale frivillige

Stange 13. februar: Åpen informasjonskveld
f.v. Erna Majormoen, Tove Maurdal, Maren Moss

Prosjektet I hop er et samarbeid mellom lokale, frivillige ressurspersoner, her representert ved Erna Majormoen (leder ved distriktskontoret for Selvhjelp Norge Innlandet), Tove Maurdal og Maren Moss som tar en mastergrad i folkehelse ved NTNU. Gjennom prosjektet jobber de for at alle innbyggerne i Stange skal få kunnskap om hva selvorganisert selvhjelp er samt være kontaktpunkt for mennesker som ønsker å gå i selvhjelpsgrupper.

 

 

Kontaktinformasjon:

  • Tove Maurdal, telefon 466 94 096
  • Maren Moss, telefon 957 88 342
  • Erna Majormoen, Selvhjelp Norges distriktskontoret for Innlandet, Selvhjelp Norge, 952 00 053/erna@selvhjelp.no
  • Kontakt kan også formidles gjennom Stangehjelpa, Stange: telefon 625 62 300