Hedmark og Oppland - Kontaktinformasjon for distriktskontoret

Hedmark og Oppland - Kontaktinformasjon for distriktskontoret

Sist endret:

Erna H. Majormoen

daglig leder distriktskontor
erna@selvhjelp.no
telefon 952 00 053
Besøksadresse: Øvregate 2, 2380 Brumunddal

Erna ble ansatt som daglig leder for distriktskontoret for Hedmark og Oppland i 2014. Hun er sykepleier med Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid. Masteroppgaven er en kvalitativ studie av deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper med tittelen "Et mentalt treningsstudio". Videre har hun gjennomført studier innen miljørettet helsevern og bedriftsøkonomiske fag. Erna har bred arbeidserfaring fra første- og andrelinjetjenesten innen både somatikk, rus- og psykiatri, samt erfaring fra ledelse, prosjektledelse og frivillig arbeid. Hun er gatemeglingsinstruktør i Røde Kors. Gatemegling er et volds- og kriminalitetsforebyggende tiltak med vekt på konflikthåndtering, kommunikasjon og megling.