Distriktskontorenes oppgaver

Selvhjelp Norge er organisert i et hovedkontor (Oslo) og syv distriktskontorer. Les mer om Distriktskontorenes oppgaver

Selvhjelpsgrupper i ditt fylke

Selvhjelpsgrupper i ditt fylke

Sist endret:

Selvhjelp Norge setter ikke selv igang selvhjelpsgrupper, men samarbeider med en rekke aktører og organisasjoner, kalt Kontaktpunkt for selvhjelp, som setter igang eller planlegger å starte selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Nedenfor finner du en oversikt over disse kontaktpunktene.

Lista er alfabetisk sortert på fylke, men du kan godt gå i selvhjelpsgruppe i et annet fylke eller en annen kommune enn der du bor. Bak fylkesnavnene finner du lenke til Selvhjelp Norges disktriktskontorer.

Andre muligheter: Heftet Oversikt over organisasjoner innen rus og psykisk helse gir deg, i tillegg til lista nedenfor, en oversikt over instanser og organisasjoner som driver selvhjelpsarbeid.

AKERSHUS

Frisklivssenteret i Bærum
Julie Solum, Frisklivskoordinator
974 02 798
julie.solum@baerum.kommune.no

NaKuHel-senteret Asker, Semsveien 168, 1384 Asker
Jorunn Marie Thon
41 52 24 71
jorunnmarie@mac.com

Bærum Frivilligsentral
Haukelands plass 10, 1338 Sandvika
953 04 220
christine@baerum.frivilligsentral.no

Eidsvoll Frivilligsentral - for kommunene på øvre Romerike
Gladbakkveien 54, 2070 Råholt
63 96 01 70
post@frivilligsentralen-eidsvoll.no

Frisklivssentralen i Enebakk
Camilla Castellan
404 06 140

Rælingen Frivilligsentral - for kommunene Skedsmo, Lørenskog og Rælingen
63 83 52 68/994 36 451
unni.aker.nylend@ralingen.kommune.no

Nesodden Frisklivsentral
Bjørnemyr terrasse 47-49, 1453 Bjørnemyr
Briet Birgisdottir
95 83 59 64
briet.birgisdottir@nesodden.kommune.no

Nittedal Frivilligsentral
Gamle Glittrevei 11, 1484 Hakadal
Tom Christiansen
400 16 675
selvhjelp@nittedalfrivilligsentral.no

LMS Nittedal
Anne Sophie Marthinsen
481 50 534
Anne.sophie.marthinsen@nittedal.kommune.no

Friskliv Oppegård
Emilie Føyen With
66 89 11 82/932 71 617
friskliv@oppegaard.kommune.no

Frisklivssentralen i Ski kommune
Frisklivsveileder Sissel K. Gransæther
941 47 088
sisselkatrine.gransaether@ski.kommune.no

Spiseforstyrrelsesforeningen
Dronningensgate 25, 0154 Oslo
Elin Olsen (daglig leder) 22 94 00 17/980 10 733
Informasjons- og støttetelefon: 22 94 00 10
elin@spisfo.no
www.spisfo.no

 

AUST-AGDER

Kontaktpunkt i Arendal
Inger Grande
inger.grande@arendal.kommune.no

Else Marie Knudsen
950 86 642
else.marie.knudsen@arendal.kommune.no

Evy Finstad
945 33 365
evy.finstad@arendal.kommune.no

Karianne K. Bjørnsen
958 71 376
irene.dahlen.olsen@arendal.kommune.no

 

BUSKERUD

Modum kommune frivilligsentralen
Anne Skaalien
951 74 474
post@modum.frivilligsentral.no

Nedre Eiker kommune, frivilligsentralen
Patricia Emeci
32 23 28 55
frivilligsentralen@neiker.no

Øvre Eiker Frivilligsentral
Live Skistad
413 77 480
frieiker@ovre.eiker.kommune.no

Drammen kommune, Drammen frivilligsentral
Irene Sand Sørsdahl
32 26 70 50
Irene.Sand.sorsdahl@drmk.no

Drammen kommune, Danvik-Fjell Frivilligsentral
Monika Bock
32 80 17 17
Monika.Bock@drmk.no

Lærings og mestringssenteret (LMS)
Randi Klemetsen
909 49 418/32 04 66 47/40 91 73 83
Landfalløya 78, 3023 Drammen
lms@drmk.no

Psykiske helsetjenester
Liv Elisabeth Havnerås
913 77 045/32 04 46 73
Nedre Storgate 24, Drammen
Engene 50, 3015 Drammen
Liv.havneras@drmk.no

Flå kommune
Flå frivilligsentral
Andrine Markegård
416 05 578
andrine.lillebo.markegaard@flaa.kommune.no

Hol Frivilligsentral
Marlene Brusletten
959 80 040
marlene.brusletten@hol.kommune.no
eller
Ditte Marie Schiellerup
959 86 404
ditte.marie.schiellerup@hol.kommune.no

Lier Frisklivssentral
Anette Larsen Akselsen
Lier stadion, Nøsteveien 70
Postboks 205, 3401 LIER
409 13 113
lier.frisklivssentral@lier.kommune.no

Ringerike frivilligsentral
Hanne Skrataas
32 14 21 00
post@ringerike.frivilligsentral.no

Lærings- og mestringssenteret, Ringerike sykehus
Borghild Kristin Hollerud
32 11 60 05/97 64 29 26
borghild.hollerud@vestreviken.no

Rollag
Folkehelsekoordinator Nadine Mielke
959 62 280
nadine.mielke@rollag.kommune.no

Nore - og Uvdal kommune, frivilligsentralen
Britt Guton Hallan
976 93 917
bgh@noreuvdal.no

Nesbyen Frivilligsentralen
Hanna Smette
450 61 980/32 07 16 10
frivillig.nes@tubfrim.no

Flesberg
Frivillighetssentral
Gudveig Forle eller Laila Ulvik
975 51 547
frivillighetssentralen@flesberg.kommune.no

Kongsberg Frivilligsentral
Rigmor Råen
481 66 239
rigmor.raen@kongsberg.kommune.no

Sigdal kommune, Frisklivensentral
Mari Albjerk
906 25 366
frisklivssentralen@sigdal.kommune.no


Ål Frivilligsentral
Gunn Marit Oleivsgard
907 77 495
gmo@aal.kommune.no

 

FINNMARK

Kautokeino kommune
Solbjørg Valio
932 95 682
solbjorg.valio@kautokeino.kommune.no

Frivilligsentralen i Alta
78 45 57 10
post@alta.frivilligsentral.no

Kafe Blå, Lakselv
949 89 326
kafebla@gmail.com

Vadsø Frivilligsentral
Vadsø Kommune
frivillighetssentral@vadso.kommune.no

Sør-Varanger Frivilligsentral
78 97 06 21
post@sor-varanger.frivilligsentral.no
Kongensgate 10B, Kirkenes

Hammerfest kommune
Elin D. W. Johannessen
ReHabiliteringskoordinator og barneansvarligkoordinator
78402705

HEDMARK

Hamar, Røde Kors-huset
Sadegh Fard
950 56 833
sadegh.fard@redcross.no

SMISO, Hamar
Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep
Lindbergbakken 3B, 2318 Hamar
62 53 34 01/481 59 236
post@smisohamar.no
www.smisohamar.no

ADHD Norge Hedmark
May Tone Ruud
995 78 867
mayruud@outlook.com

Tømmerstock, Ringsaker
Nygata 12, 2381 Brumunddal
Torild Sætra
992 30 969
torilsagapo@me.com

Stangehjelpa
Dr. Thorshaugsveg 25, 2335 Stange
908 05 567
stangehjelpa@stange.kommune.no
www.stange.kommune.no

Stange og omegn: I hop – Sjølhjelp og mestring
Tove Maurdal 466 94 096/tove_ihop@outlook.com
Maren Moss 957 88 342/marenmoss@hotmail.com

Glåmdalen - Samarbeid mellom frivilligsentralene i
Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Åsnes og Grue:

Åsnes Frivilligsentral
62 95 11 98
afrivill@online.no

Eidskog Frivilligsentral
62 83 09 00
post@eidskog.frivilligsentral.no

Grue Frivilligsentral
62 94 40 25
976 78 069
frivilliggrue@hotmail.com

Kongsvinger Frivilligsentral
62 80 81 04
post@kongsvinger.frivilligsentral.no

Kongsvinger Nærmiljøsenter
62 81 30 22
kjoewol@online.no

Sør-Odal Frivilligsentral
476 10 312
frivillig@sor-odal.kommune.no 

Nord-Odal Frivilligsentral
942 10 418
post@frivilligsentral.com

-----------------------

Elverum frivilligsentral
Randi Stensløkken Moen
62 43 63 50/954 67 801
post@elverumfrivilligsentral.no

SMISO Elverum
(Senter mot incest og seksuelle overgrep)
971 59 810/62 41 18 62
post@elverum-smiso.no

Elverum og Solør-regionen
Finn Kristiansen
924 42 678
finnk62@gmail.com

-------------------

Nord-Østerdalen

Tynset Frivilligsentral, Meierigata 4, 2500 Tynset
Daglig leder Gudrun Bakken
62 48 11 01
post@tynset.frivilligsentral.no

Alvdal Frivilligsentral, 2560 Alvdal
Daglig leder May Kristin Holøien
62487880
post@alvdal.frivilligsentral.no

Folldal Frivilligsentral
Daglig leder Aina Bakke
624 90 350
post@folldal.frivilligsentral.no

Tolga Frivilligsentral
Daglig leder Rigmor Lundberg
624 96 011
post@tolga.frivilligsentral.no

Os Frivilligsentral
Daglig leder Inger Lise Christoffersen
62497602
post@os-hedmark.frivilligsentral.no

Stor-Elvdal Frivilligsentral
Daglig leder Adam Bielek
Storgata 110, 2480 Koppang
40437903
abi@stor-elvdal.kommune.no

Rendalen Frivilligsentral
Bergset, 2485 Rendalen
Daglig leder Anne Karen Hagen Kjølhamar
62468250
ekjolham@bbnett.no

HORDALAND

Arna Frivilligsentral
Peter Jebsensvei 19, 5265 Ytre Arna
Monica Nesse
55 24 38 10/991 02 073
post@arna.frivillingsentral.no

Grannehjelpa Frivilligsentral
Sandvenvegen 3, 5600 Nordheimsund
Sidsel Haugen
56 55 85 81/901 22 688
post@grannehjelpa.no

Vitalitetssenteret frivilligsentral, Bergen
Leder Benedict Peter
934 90 301
kontakt@frivillighet.org

SMISO Hordaland - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland
55 90 49 90
post@smiso-hordaland.no

MØRE OG ROMSDAL

Haram frivilligsentral
Elin-Grete Vatnehol
70207360, Mob: 95709923                                                                                  elin@haramfrivilligsentral.no                                                                                          www.haramfrivilligsentral.no

Selvhjelp i Ålesund MIRO
Ålesund Frivilligsentral
Siv Katrin Ulla
70 16 48 62/945 22 775
Siv.ulla@alesund.kommune.no 

Molde, Frivilligsentralen
Kirkebakken 1-3, 6413 Molde
daglig leder Eli Hoelstad Eik
71 11 13 80
frivillighetssentralen@molde.kommune.no

Sunndal, Peggy Ranheim
folkehelsekoordinator/leder for Sunndal Distriktsmedisinske Senter
71 69 90 42/412 63 977
sunndal.selvhjelp@sunndal.kommune.no

NORD-TRØNDELAG

Innherredsregionen

Levanger - Verdal, ”Vårres" regionalt brukerstyrt senter
Mona, 920 35 322
post@varres.no
www.varres.no

NORDLAND

Mental Helse Øksnes
oksnes@mentalhelse.no

Øksnes Frivilligsentral
76 18 51 56
frivillig@oksnes.kommune.no

Krisesenter Vesterålen, Sortland
76 12 23 30/76 12 13 40
vkrises@online.no

Mental Helse Saltdal
Åse Sjøvold
906 81 045
saltdal@mentalhelse.no

Mental helse Hemnes
Knophsvei 9, 8643 Bjerka
Birgit Fjelldal
415 63 625
hemnes@mentalhelse.no

OPPLAND

Lillehammer Frivilligsentral
992 69 600
lillehammer@frivillighet.no 
www.lillehammer.frivillighet.no
 

Fagernes
Stabburshella - møtested for personer med rus- og andre avhengighetsproblemer
Aina Olsen
412 30 605

Hadeland: Samarbeid mellom frivilligsentralene og kommunene Lunner, Gran og Jevnaker
Kontakt: Jevnaker Frivilligsentral
Øyvind Sogn
484 05 219
post@jevnaker.frivilligsentral.no

Gausdal Frivilligsentral
918 69 478

Raufoss, Vestre-Toten Frivilligsentral
Lise Østby
61 19 22 66
post@vestretoten.frivilligsentral.no

Vågå Frivilligsentral
61 29 37 88

OSLO

LINK Oslo - Senter for selvhjelp og mestring
Kirkeveien 61, 0364 Oslo
22 96 15 40/41
post@linkoslo.no 
www.linkoslo.no

Interessegruppen for kvinner med spiseforstyrrelser (IKS)
Dronningensgate 25, 0154 Oslo
Elin Olsen 22 94 00 10/13
elin@ik.no 
www.iks.no

ROGALAND

Vindafjord frivilligsentral
481 87 762
nina.froyland@vindafjord.kommune.no

Sauda
Karl Olaf Sundfør
993 95 708
karl.olaf.sundfor@rio.no

Sauda
Martha Anette Hocking
466 23 979
marthaahocking@hotmail.com


Kjetil Mørk
410 05 066
kjetil.mork@ha.kommune.no

SOGN OG FJORDANE

Eid Frivilligsentral
57886340/41460042
post@eid.frivilligsentral.no

Vågsøy Frivilligsentral
46910607
post@vagoy.frivilligsentral.no

Stryn Frivilligsentral
97154722
post@frivilligstryn.no

Frisklivssentralen Sogn
992 86 128 (Sogndal)
958 93 641 (Luster og Sogndal)
953 03 897 (Leikanger og Sogndal)
Frisklivssentralen@sogndal.kommune.no
Heimeside

Rusettervernet i Sogn og Fjordane
948 34 493
post@rusettervernet.no

SØR-TRØNDELAG

LINK Trondheim, Senter for selvhjelp og mestring
Nardovegen 4b, 7032 Trondheim
Kjersti Huseby
m: 976 25 630
www.linktrondheim.no
post@linktrondheim.no

TELEMARK

Telemark, Landsforeningen for pårørende innen psykiatri
Anne Sund
45 60 32 74
LPPTele@broadpark.no

Skien, Livskrisehjelpen, Skien Kommune
40900597
livskrisehjelpen@skien.kommune.no

Porsgrunn: for rus og andre avhengigheter:
R.O.T
v/Emil Sølyst
Raschebakken 13, 3921 Prosgrunn
908 01 054
rotporsgrunn@gmail.com

Kragerø
kommune
Agnes Heldal, leder koordinerende team Kragerø Kommune
35 98 63 46/992 17 452
agnes.heldal@kragero.kommune.no

Nissedal kommune - frivillingsentral
Renate Hassel
996 36 626
nissedal.frivillingsentral@gmail.com

Notodden frivillingsentral
Grete Frantzen Tortveit
413 23 769
gretorv@hotmail.com

Hjartdal frivilligsentral
Torunn Gjerjordet
48 23 77 91
bygdesentralen@hjartdalsbygda.no

Frisklivssentralen Midt-Telemark
(Bø, Nome og Sauherad kommuner)
Svein Ivar Forberg
409 13 937
svein.ivar.forberg@bo.kommune.no

frivilligsentral
Elisabeth Haugen
35 95 32 00/90 96 35 87
elisabeth.haugen@redcross.no

Kviteseid kommune
Reidun Øverland
35 06 82 61/977 90 476
reidun.overland@kviteseid.kommune.no

Tokke kommune, psykisk helse
Mona Skafså
970 58 051/35 07 55 45
mona.skafsa@tokke.kommune.no

Fyresdal kommune, psykatrikoordinator
Gudny Lauvrak
975 61 574/35 06 73 00
gudny.lauvrak@fyresdal.kommune.no

TROMS

Målselv og Bardu Revmatikerforening
Sissel Nordahl Hansen
77 21 12 00
sissnorhan@gmail.com

LMS Tromsø – Lærings og mestringssenteret Tromsø
Cathrine Kristoffersen
77 75 79 30/416 60 937
cathrine.kristoffersen@tromso.kommune.no

Frivilligsentralen i Kirkens Bymisjon Tromsø
77 68 48 88
astrid.mikalsen@bymisjontromso.no

Kåfjord Frivilligsentral
Birtavarre Røde Kors
77 71 71 60
Nyvollv 1, 9147 Birtavarre
post@kafjord.frivilligsentral.no

Lavangen Frivilligsentral
77 17 66 29
frivillighet@lavangen.kommune.no

Målselv Frivilligsentral
415 13 135
Øvreveien 30, 9325 Bardufoss
frivillig@nordpaa.no

Nordreisa nærmiljøsentral
41 58 77 10
Høgegga 7, 9151 Storslett
narmiljo@nordtroms.net

Salangen Frivilligsentral
Ryet 4, 9350 Sjøvegan
sfrivill@online.no

VESTFOLD

Tønsberg, LMS ved Sykehuset i Vestfold HF 
Lærings- og mestringssenter
Marianne Jacobsen
33 30 82 31
lms@siv.no

Tønsberg, Sykehuset i Vestfold HF 
Klinikk psykisk helse og rusbehandling
LMS-koordinator Bettina Dudas
970 38 184
bettina.dudas@siv.no

Tønsberg kommune
Mestring og forebyggende tjenester
Mari Arnøy Slåttholm
924 39 057
mari.slattholm@tonsberg.kommune.no

Sandefjord Medisinske senter
Lærings- og mestringssenter
Randi Hovde
33 41 99 00 (resepsjon)
lms@sandefjord.kommune.no

Færder frivilligsentral avd. Nøtterøy
May Elisabeth Ronander
482 88 972
mai.elisabeth.ronander@faerder.kommune.no

Færder friskliv og mestring
Gro Torbjørnsen - 953 33 132
Cecilie Grenager - 924 24 114
friskliv@faerder.kommune.no

Huset Larvik
Larvik kommune
Odd Kristian Iversen
982 53 291
odd.kristian.iversen@larvik.kommune.no eller hanne.jensen.moth@larvik.kommune.no

Re Helsehus, avd. fysio/ergo
Sylvia Aaland
905 18 133
sylvia.aaland@re.kommune.no

Svelvik Frivilligsentral
Heidi S. Hansen
33 78 01 00/901 31 722
heidi.hansen@svelvik.kommune.no

Sande Frivilligsentral 
Toril Ågedal
33 78 70 31/941 60 750
toril.agedal@sande-ve.kommune.no 

Andebu
Linda Linnestad
926 97 884/33 43 96 78
linda.sorensen.linnestad@sandefjord.kommune.no

Frisklivssentralen i Stokke
Inger-Tove Gjermundsen
938 83 410
inger-tove.gjermundsen@sandefjord.kommune.no

Lardal frivilligsentral
Hanne Jensen Moth
934 20 712
hanne.jensen.moth@lardal.kommune.no

Holmestrand kommune psykisk helse og rus
Heidi Dokka Klausen
330 04 193
heidi.dokka.klausen@holmestrand.kommune.no

Horten enhet rus og psykisk helse
Christine Hotvedt
409 05 444
christine.hotvedt@horten.kommune.no

VEST-AGDER

Røde Kors Vest-Agder
Marthine Tronvoll-Jørgensen
Frivillighetskoordinator
957 91 954
marthine.tronvoll-jorgensen@redcross.no

Mandal Frivilligsentral
38 26 88 33/908 58 565
post@mandal.frivilligsentral.no

Vennesla Frivilligsentral
902 20 440
jorunn.sagen.olsen@vennesla.kommune.no

Nodeland, Songdalen
Einar Odmund Fredriksen
486 05 387

Songdalen Kommune, enhet for livsmestring
Ruth Føreland, spes. spl.
951 58 663
ruth.foreland@songdalen.kommune.no

Marnadal Frivilligsentral
Torhild Helgesen, daglig leder
38 28 71 04/958 54 995
post@marnardal.frivilligsentral.no

Lindesnes Frivilligsentral
38 25 91 31
post@lindesnes.frivilligsentral.no

Flekkefjord Frivilligsentral
Marianne Hafte
38 32 80 41
marianne.hafte@flekkefjord.kommune.no

Farsund Frivilligsentral
945 32 189
post@farsund.frivilligsentral.no

Søgne Frivilligsentral
482 95 812
post@sogne.frivilligsentral.no

ØSTFOLD

Indre Østfold
Koordinator for frivilligsentralene i: Aremark, Askim, Hobøl, Marker, Skiptvedt, Spydeberg, Våler/Svinndal, kontakt:
ASKIM Frivilligsentral, Torget 14, 1830 Askim
69 88 47 11/414 68 896
post@askim.frivilligsentral.no

FRIMOT, pårørendegrupper for pårørende til rusavhengige
Skolegate 28, 3 etasje, 1831 Askim
95 52 05 30
frimot@email.no
www.frimot.com

---------------------------
Fredrikstad
Virksomhet Friskliv og mestring
I Helsehuset, besøksadresse Jens Wilhelmsens gate, Kråkerøy
Angelica K. Nielsen 69 30 67 66
friskliv@fredrikstad.kommune.no


Turid Danielsen
472 71 864
og
Moss
Frivilligsentral
Skoggata 24, 1530 Moss
Torill Sørenssen
922 98 551
post@moss.frivilligsentral.no