Distriktskontorenes oppgaver

Sist endret:

Selvhjelp Norge er organisert i et hovedkontor (Oslo) og syv distriktskontorer.

Distriktskontorene har i oppgave å: 

  • være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde
  • styrke det lokale arbeidet gjennom kompetansehevende tiltak
  • være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører, og gjennom dette bygge nettverk
  • være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager og arrangere regionale konferanser
  • støtte opp om lokal igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper og etablere nettverk for lokale aktører som er engasjert i dette arbeidet
  • samarbeide med lokale kontaktpunkter og sentre for selvhjelp og mestring etter hvert som disse etableres
  • spre kunnskap, slik at selvorganiserte selvhjelpsgrupper kan komme i gang

 

Distriktskontorenes oppgaver