Tønsbergs Blad, februar 2019

I samarbeid med Tønsberg PPT inviterte Selvhjelp Norge foreldre av barn med stort skolefravær og skolevegring til samling i Tønsberg. Les mer om Tønsbergs Blad, februar 2019

Tønsbergs Blad og Drammens Tidende, januar/februar 2019

Kronikk om hvordan vi kan bruke selvhjelpsforståelsen til å hjelpe oss selv i hverdagen. Les mer om Tønsbergs Blad og Drammens Tidende, januar/februar 2019

Næravisen øyene

Sykdommer man ikke ser, er ikke mindre virkelig for dem det gjelder. Les om selvhjelpsgruppa i Tønsberg der mennesker med forskjellige sykdommer møtes for å snakke om de vanskelige tingene og støtte hverandre. Les mer om Næravisen øyene

Sande avis 13. mars 2014

Om å styrke muligheten til å mestre de problemene som kommer når sykdom eller andre vanskelige livshendelser rammer. Les mer om Sande avis 13. mars 2014