Tønsberg 5. mars: Foreldre til barn med stort fravær

Tønsberg 5. mars: Foreldre til barn med stort fravær

Sist endret:

Foreldre har meldt et behov for å dele erfaringer om det å ha barn med stort fravær fra skolen. PPT i Tønsberg kommune og Selvhjelp Norge inviterer til samtale rundt dette.

Tid: Tirsdag 5. mars 2019 kl 18-20

Sted: Storgata 33, 3126 Tønsberg (Selvhjelp Norges lokaler)

Temaer:

  • Foreldre har ønske om en samling av foreldre, før evt. oppstart av en gruppe
  • Hva er en slik foreldregruppe? Hva foregår og hvordan kommer den i gang?
  • Innspill av ønsker, behov hos de som kommer
  • Tina Nordbotten Skårdal fra PPT i Tønsberg kommune er med på samlingen og kan fortelle om arbeidet på området.

Målgruppe: Foreldre som vil treffe andre foreldre

Gratis deltakelse. Enkel servering

Arrangementet er et samarbeid mellom: Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Tønsberg kommune og Selvhjelp Norges distriktskontor i Tønsberg.

Har du spørsmål kontakt:
Anne Grete Tandberg, annegrete@selvhjelp.no, 48356038 eller
Tina Nordbotten Skårdal, tina.nordbotten.skardal@tonsberg.kommune.no, 40803200.

Hjertelig velkommen!

Last opp invitasjonen her